W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wydział Urbanistyki

XML

Lead

Naczelnik Wydziału Urbanistyki
Renata Sielczak

95-200 Pabianice
ul. Tadeusza Kościuszki 22/26
I piętro

tel.: +48 42 22 54 638

 

Wydział Urbanistyki

95-200 Pabianice
ul. Tadeusza Kościuszki 22/26
I piętro

tel.: +48 42 22 54 638

 

Do zadań Wydziału Urbanistyki (stosującego symbol UR) należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw dotyczących zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym:
  1. opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,
  2. sporządzanie dokumentacji prac planistycznych,
  3. opracowywanie analiz przestrzennych i innych opracowań planistycznych,
  4. powołanie i działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
  5. opiniowanie zgodności podziałów nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  6. opiniowanie projektów studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych;
 2. prowadzenie spraw związanych:
  1. z lokalnym programem rewitalizacji,
  2. z gminną ewidencją zabytków;
 3. prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji administracyjnych dotyczących:
  1. ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. ustalania warunków zabudowy,
  3. wstrzymania użytkowania terenu;
 4. wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta;
 5. wydawanie opinii urbanistycznych;
 6. udostępnianie informacji urbanistycznej;
 7. wydawanie zaświadczeń dotyczących zgodności przewidywanego lub realizowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 8. opiniowanie w zakresie zgodności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego szkiców wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydania decyzji administracyjnych;
 9. prowadzenie rejestru:
  1. wydanych decyzji administracyjnych,
  2. wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. obowiązujących, uchylonych i nieobowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 10. przygotowywanie w zakresie merytorycznym dokumentacji w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych, prowadzonych przez Wydział;
 11. pobieranie opłaty skarbowej od czynności urzędowych w zakresie zadań Wydziału;
 12. wykonywanie innych zadań z zakresu planowania przestrzennego określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

 

W Wydziale Urbanistyki funkcjonuje: