W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wydział Księgowości Budżetowej

XML

Naczelnik Wydziału Księgowości Budżetowej
Ewelina Dobrosik

95-200 Pabianice,
ul. Zamkowa 16
I piętro, pokój nr 12

tel.: +48 42 22 54 682
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: e.dobrosik@um.pabianice.pl

p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Księgowości Budżetowej
Anna Brocka

95-200 Pabianice,
ul. Zamkowa 16
I piętro, pokój nr 11

tel.: +48 42 22 54 685
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: a.brocka@um.pabianice.pl

Do zadań Wydziału Księgowości Budżetowej (stosującego symbol KB) należy w szczególności:

 1. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydatków z budżetu Miasta, w tym wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie realizowanych przez Urząd projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych funduszy;
 2. opracowywanie i przedkładanie organom Miasta i podmiotom wymienionym w odrębnych przepisach, wymaganych sprawozdań, analiz oraz informacji dotyczących wynagrodzeń, dochodów niepodatkowych, pozostałych dochodów budżetowych, informacji ujętych w ewidencji wydatków oraz ewidencji środków trwałych;
 3. prowadzenie rachunkowości Urzędu;
 4. prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych;
 5. prowadzenie ewidencji księgowej należności i zobowiązań pieniężnych;
 6. analiza terminowości wpłat należności z tytułu dochodów niepodatkowych oraz windykacja tych należności;
 7. przygotowanie procedury wyboru i koordynowanie obsługi bankowej Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych;
 8. prowadzenie obsługi kasowej i bankowej Urzędu;
 9. prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem środków przekazanych na zadania zlecone;
 10. prowadzenie spraw płacowych, ubezpieczeniowych i emerytalnych pracowników Urzędu;
 11. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem podatku VAT w Urzędzie Miejskim oraz podległych jednostkach organizacyjnych Miasta;
 12. koordynowanie spraw dotyczących schematów podatkowych;
 13. realizowanie wypłat z kasy Urzędu, w szczególności delegacji służbowych, dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych;
 14. prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej sum depozytowych;
 15. prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 16. przeprowadzanie instruktażu w zakresie księgowości budżetowej i współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi;
 17. przygotowywanie łącznej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej Urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych;
 18. rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzanej w Urzędzie oraz dokonywanie inwentaryzacji w zakresie prowadzonych kont;
 19. wykonywanie innych zadań z zakresu finansów i rachunkowości określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

W Wydziale Księgowości Budżetowej funkcjonują kierowane przez naczelnika Wydziału referaty: