W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wydział Spraw Lokalowych

XML

Naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych
Anna Antonowicz

95-200 Pabianice
ul. Gabriela Narutowicza 33
I piętro, pokój nr 18

tel.: +48 42 22 54 630
fax: +48 42 22 54 602
e-mail: a.antonowicz@um.pabianice.pl

 

Do zadań Wydziału Spraw Lokalowych (stosującego symbol SL) należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta, w tym dotyczących:
  1. zawierania umów najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony,
  2. zawierania umów najmu socjalnego lokalu,
  3. ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie osoby zajmującej lokal,
  4. rozpatrywania wniosków o zamianę lokalu mieszkalnego z kontrahentem,
  5. zawierania umów na dokonanie ulepszenia lokalu mieszkalnego oraz określenia zasad rozliczeń z tego tytułu,
  6. przygotowania, zawierania, rozwiązywania i wypowiadania umów cywilnoprawnych najmu lokalu,
  7. zawierania umów najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku z powodu klęski żywiołowej lub przeznaczenia budynku/lokalu na inne cele,
  8. zawierania umów najmu lokalu mieszkalnego z powodu opuszczenia lokalu przez najemcę,
  9. zawierania umów najmu lokalu mieszkalnego po utracie tytułu prawnego na skutek wypowiedzenia umowy najmu z tytułu zaległości,
  10. obniżki czynszu za lokal mieszkalny;
 2. wykonywanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w szczególności w zakresie wsparcia, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz współdziałania ze społeczną inicjatywą mieszkaniową w zakresie objętym umową, tj. dotyczących przygotowania projektu uchwały określającej kryteria i zasady przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu oraz przeprowadzenie pierwszego naboru wniosków;
 3. prowadzenie spraw związanych z wyrokami eksmisyjnymi, kontrolowaniem prawidłowości wykorzystania lokali mieszkalnych i ich odzyskiem;
 4. prowadzenie spraw dotyczących przydziału poza przetargiem lokali użytkowych i garaży oraz podnajmu lokali użytkowych;
 5. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta;
 6. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych, w tym:
  1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w stosunku do osób składających wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  2. wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  3. sporządzanie wypłat dodatków mieszkaniowych i ryczałtów,
  4. kontrola zasadności wypłacanych dodatków mieszkaniowych i ryczałtów;
 7. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania i wypłacania zryczałtowanych dodatków energetycznych jako zadania zleconego z administracji rządowej, w tym:
  1. wnioskowanie o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania,
  2. wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  3. sporządzanie wypłat dodatków energetycznych,
  4. sporządzanie rozliczeń (kwartalnych i rocznych) otrzymanej na ten cel dotacji;
 8. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie realizacji wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
 9. wykonywanie innych zadań w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta oraz w zakresie realizacji wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych, określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

 

W Wydziale Spraw Lokalowych powołane są referaty: