W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wydział Spraw Lokalowych

XML

Lead

Naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych
Anna Antonowicz

95-200 Pabianice
ul. Gabriela Narutowicza 33
I piętro, pokój nr 18

tel.: +48 42 22 54 630
fax: +48 42 22 54 602

Do zadań Wydziału Spraw Lokalowych (stosującego symbol SL) należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta, w tym dotyczących:
  1. przydziału lokali mieszkalnych,
  2. przydziału lokali socjalnych,
  3. rozpatrywania wniosków o przyłączenie lub rozłączenie lokali mieszkalnych,
  4. wejścia w stosunek najmu po zgonie najemcy,
  5. rozpatrywania wniosków o zamianę mieszkań,
  6. dokonania przez wynajmującego ulepszeń w zajmowanym lokalu oraz określenia zasad rozliczeń z tego tytułu,
  7. przygotowania, zawierania i wypowiadania umów cywilnoprawnych na wynajem lokalu mieszkalnego,
  8. podnajmu lokali mieszkalnych w całości lub w części albo oddania w bezpłatne użytkowanie,
  9. przekwaterowywania osób do lokali zamiennych z budynków podlegających rozbiórce lub przeznaczonych do remontu,
  10. przekwaterowania osób z powodu utraty lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta na skutek katastrofy, pożaru lub innej klęski żywiołowej czy innego zdarzenia losowego;
 2. prowadzenie spraw związanych z wyrokami eksmisyjnymi i odzyskiem lokali;
 3. przeprowadzanie przetargów na wynajem lokali mieszkalnych za zapłatą czynszu wolnego, oraz spraw dotyczących bezprzetargowego przydziału lokali użytkowych lub garaży;
 4. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta;
 5. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych, w tym:
  1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w stosunku do osób składających wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  2. wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  3. sporządzanie wypłat dodatków mieszkaniowych i ryczałtów,
  4. kontrola zasadności wypłacanych dodatków mieszkaniowych i ryczałtów;
 6. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania i wypłacania zryczałtowanych dodatków energetycznych jako zadania zleconego z administracji rządowej, w tym:
  1. wnioskowanie o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania,
  2. wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  3. sporządzanie wypłat dodatków energetycznych,
  4. sporządzanie rozliczeń(kwartalnych i rocznych) otrzymanej na ten cel dotacji;
 7. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie realizacji wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
 8. wykonywanie innych zadań w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym oraz w zakresie realizacji wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych, określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

 

W Wydziale Spraw Lokalowych powołane są referaty: