W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

XML

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Mariusz Witkowski

95-200 Pabianice
ul. Tadeusza Kościuszki 18
II piętro, lokal nr 7

tel.: +48 42 22 54 617
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: m.witkowski@um.pabianice.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Agnieszka Wojtas

95-200 Pabianice
ul. Tadeusza Kościuszki 18
II piętro, lokal nr 7

tel.: +48 42 21 12 138
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: a.wojtas@um.pabianice.pl

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

95-200 Pabianice
ul. Tadeusza Kościuszki 18
II piętro, lokal nr 7

tel.: +48 42 22 54 603
+48 42 22 54 650
+48 42 22 54 617
+48 42 22 54 618
fax: +48 42 22 54 669
 

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (stosującego symbol GN) należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw dotyczących:
  1. sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym nieruchomości stanowiących własność Miasta w drodze przetargu i bezprzetargowo,
  2. sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność Miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej,
  3. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  4. zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta na nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych,
  5. oddawania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Miasta na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, oraz orzekanie o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu,
  6. regulowania stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji,
  7. przejmowania nieruchomości od samorządowych osób prawnych,
  8. nabywania nieruchomości do zasobów Miasta,
  9. wydzierżawiania, najmu, użyczenia i użytkowania nieruchomości stanowiących własność Miasta (w tym parków miejskich) oraz wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
  10. nabywania prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych,
  11. podziału, scalania lub rozgraniczania nieruchomości na terenie Miasta,
  12. uwłaszczenia osób prawnych i fizycznych,
  13. aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
  14. wydawania decyzji o ustaleniu opłat:
   • z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   • adiacenckich,
  15. zabudowy, zakładania, przeprowadzania oraz wykonywania urządzeń technicznych na nieruchomościach Miasta,
  16. przygotowywanie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości gminnych,
  17. ujednolicania terminu trwania użytkowania wieczystego,
  18. zgody na wycinkę drzew na nieruchomościach Miasta,
  19. wyrażania zgody na wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew na terenach stanowiących własność Miasta,
  20. przygotowywania informacji o stanie mienia komunalnego;
 2. wykonywanie uchwał Rady w zakresie nazewnictwa ulic, oraz nadawania numerów porządkowych nieruchomościom;
 3. udzielanie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenia tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego;
 4. ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta;
 5. prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości lub nabywanych do zasobu i wprowadzanie zmian w ewidencji związanych z ich obrotem (sprzedaż, wieczyste użytkowanie, dzierżawa, zarząd);
 6. udzielanie informacji o danych z ewidencji gruntów komunalnych;
 7. obsługa informacyjno-merytoryczna inwestorów, obejmująca w szczególności:
  1. informowanie inwestorów o terenach inwestycyjnych i obiektach przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. prowadzenie Miejskiej Bazy Terenów Inwestycyjnych,
  3. przygotowanie oferty inwestycyjnej miasta, rozpowszechnianie informacji o możliwościach inwestowania w mieście,
  4. zamieszczanie ofert inwestycyjnych na stronie internetowej Urzędu;
 8. utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących zasób gminy, nieprzekazanych do użytkowania miejskim jednostkom organizacyjnym, w tym przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, zamiany lub przekazania zarządcy dróg gminnych;
 9. porządkowanie stanu prawnego działek przeznaczonych pod drogę do przekazania zarządcy drogi;
 10. przygotowywanie dokumentów umożliwiających:
  1. znoszenie współwłasności nieruchomości,
  2. nabywanie mienia na rzecz Miasta w drodze dziedziczenia i darowizny;
 11. wykonywanie innych zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

Brak artykułów