W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

XML

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Beata Strojny

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
I piętro, pokój nr 14

tel.: +48 42 22 54 659
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: b.strojny@um.pabianice.pl

 

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych (stosującego symbol POL) należy w szczególności:

 1. opracowanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu oraz opłaty od posiadania psów i zwolnień od podatków i opłat, innych niż określone w ustawie;
 2. prowadzenie spraw dotyczących podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych (karty podatkowej) oraz opłat: od posiadania psów, skarbowej, za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 3. wykonywanie czynności związanych z poborem podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu i opłat: od posiadania psów, skarbowej, za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. prowadzenie spraw w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmujących w szczególności:
  1. przyjmowanie wypełnionych deklaracji o wysokości opłaty, sprawdzanie danych od strony kompletności wypełnionych pól oraz prawidłowości przeliczeń finansowych,
  2. sprawdzanie zgodności danych z bazą kontrahentów i ich weryfikacja (wprowadzenie zmian i ich aktualizacja),
  3. ustalenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z obowiązującymi stawkami opłaty,
  4. naliczenie i aktualizacja przypisów oraz dokonywanie odpisów na kontach zobowiązanych podmiotów,
  5. aktualizacja sald na indywidualnych kontach po uwzględnieniu wpłat gotówkowych i bezgotówkowych,
  6. księgowania operacji finansowych i niefinansowych;
 5. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej podatków i opłat wymienionych w punkcie 3;
 6. wykonywanie kontroli w zakresie realizacji obowiązku podatkowego wobec zobowiązanych w zakresie podatków i opłat wskazanych w pkt. 3;
 7. analiza terminowości wpłat należnych podatków i opłat od podatników oraz windykacja należności w zakresie podatków i opłat wskazanych w pkt. 3;
 8. prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej podatków i opłat wymienionych w punkcie 3;
 9. prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawach dotyczących podatków i opłat, z zakresu zadań wydziału, w szczególności: wymiaru i udzielonych ulg w zapłacie: umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie zapłaty;
 10. prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy publicznej;
 11. opracowywanie i przedkładanie organom Miasta i podmiotom wymienionym w odrębnych przepisach, wymaganych sprawozdań, analiz oraz informacji dotyczących podatków i opłat lokalnych;
 12. pobieranie, rozliczanie, zwrot opłaty skarbowej,
 13. prowadzenie spraw z zakresu zwrotu producentom rolnym, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 14. prowadzenie spraw dotyczących odpisu na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego;
 15. wydawanie poświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
 16. wykonywanie innych zadań z zakresu podatków i opłat lokalnych, określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

 

W Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych powołane są referaty: