W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wydział Ochrony Środowiska

XML

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Agnieszka Pietrowska

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 4
II piętro, pokój nr 21a

tel.: +48 42 22 54 628
fax: +48 42 22 54 626
e-mail: a.pietrowska@um.pabianice.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
Marta Skonieczna

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 4
II piętro, pokój nr 21

tel.: +48 42 22 54 628
fax: +48 42 22 54 626
e-mail: m.skonieczna@um.pabianice.pl

Wydział Ochrony Środowiska

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 4
II piętro, pokój nr 21, 22

tel.: +48 42 22 54 628
+48 42 22 54 629
fax: +48 42 22 54 626

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska (stosującego symbol OS) należy w szczególności:

 1. utrzymanie terenów zieleni miejskiej (m.in. parków i skwerów), w tym:
  1. eksploatacja (z wyłączeniem wynajmu), planowanie i urządzanie terenów zieleni miejskiej,
  2. ewidencja pomników przyrody na terenie miasta i opieka nad pomnikami przyrody,
  3. postępowania w sprawie pozyskiwania decyzji na wycinkę drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej;
 2. prowadzenie spraw dotyczących dostaw wody do fontann na terenie parków i skwerów;
 3. prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji na usuwanie drzew;
 4. prowadzenie spraw dotyczących utrzymania drzewostanu na terenach stanowiących własność Miasta;
 5. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem placów zabaw i siłowni plenerowych w parkach i na skwerach miejskich;
 6. realizacja zadań określonych ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie działalności Wydziału, w tym:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko,
  2. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
  3. prowadzenie wymaganych baz i rejestrów;
 7. realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:
  1. organizacja właściwej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta,
  2. bieżąca kontrola mieszkańców i przedsiębiorcy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
  3. analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
  4. sprawozdawczość w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi,
  5. organizacja akcji informacyjnych,
  6. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie usuwania odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych;
 8. przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscach ich wykorzystywania oraz nadzór nad realizacją programu usuwania azbestu;
 9. realizacja zadań w zakresie gospodarki nieczystościami płynnymi, w tym:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania zezwoleń na prowadzenie na terenie miasta działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych,
  2. ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zawartych umów na wywóz nieczystości płynnych,
  3. nadzór nad sprawozdawczością przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta,
  4. bieżące kontrole w zakresie gospodarki nieczystościami płynnymi;
 10. realizacja zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w tym:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie odbioru zwierząt właścicielom,
  2. prowadzenie postępowań na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
  3. prowadzenie rejestru posiadaczy psów ras uznanych za agresywne,
  4. zapewnienie zbiórki i utylizacji padłych zwierząt z terenów miejskich;
 11. realizacja zadań z zakresu rolnictwa, w tym:
  1. wydawanie poświadczań o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
  2. obsługa wniosków w sprawie szacowania szkód w rolnictwie wywołanych klęską żywiołową,
  3. przygotowanie i obsługa wyborów do izb rolniczych;
 12. opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja Programu Ochrony Środowiska;
 13. analiza wyników monitoringu powietrza na terenie miasta, określanie i koordynowanie działań koniecznych do podjęcia w celu poprawy stanu powietrza w mieście;
 14. monitorowanie realizacji Programu Ochrony Powietrza;
 15. raportowanie w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 16. sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska w zakresie działalności Wydziału;
 17. nadzór nad wywiązywaniem się gminy z opłat za korzystanie ze środowiska;
 18. wykonywanie innych zadań w zakresie ochrony środowiska, określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

Brak artykułów