Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wydział Ochrony Środowiska

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Agnieszka Pietrowska

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 4
II piętro, pokój nr 21a

tel.: +48 42 22 54 628
fax: +48 42 22 54 626
e-mail: apietrow@um.pabianice.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
Marta Karpińska

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 4
II piętro, pokój nr 21

tel.: +48 42 22 54 628
fax: +48 42 22 54 626
e-mail: mpietras@um.pabianice.pl

Wydział Ochrony Środowiska

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 4
II piętro, pokój nr 21, 22

tel.: +48 42 22 54 628
+48 42 22 54 629
fax: +48 42 22 54 626
 

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska (stosującego symbol OS) należy w szczególności:

 1. realizacja zadań z zakresu pielęgnacji zieleni miejskiej, w tym:
  1. planowanie terenów zielonych, urządzanie terenów zieleni miejskiej,
  2. realizacja nowych nasadzeń na terenie miasta,
  3. inwentaryzacje terenów zieleni miejskiej,
  4. kontrola utrzymania terenów zieleni miejskiej,
  5. ewidencja pomników przyrody na terenie miasta i opieka nad pomnikami przyrody,
  6. koordynacja działań związanych z ochroną walorów krajobrazowych środowiska i szczególnych form ochrony przyrody,
  7. postępowania w sprawie pozyskiwania decyzji na wycinkę drzew lub krzewów na terenach miejskich;
 2. prowadzenie spraw związanych z organizacją, utrzymaniem i pielęgnacją urządzonych terenów zieleni miejskiej;
 3. prowadzenie spraw dotyczących dostaw wody do fontann na terenie parków i skwerów;
 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na usuwanie drzew;
 5. nadzór nad prowadzeniem szaletów miejskich;
 6. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem miejskich placów zabaw;
 7. realizacja zadań określonych ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie działalności Wydziału, w tym:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko,
  2. opiniowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych w kontekście oddziaływania na środowisko,
  3. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
  4. prowadzenie wymaganych baz i rejestrów;
 8. realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:
  1. organizacja właściwej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta,
  2. bieżąca kontrola mieszkańców i przedsiębiorcy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
  3. analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
  4. sprawozdawczość w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi,
  5. organizacja akcji informacyjnych i edukacyjnych,
  6. wpisy oraz zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie usuwania odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych;
 9. realizacja programu usuwania azbestu z terenu miasta;
 10. realizacja zadań w zakresie gospodarki nieczystościami płynnymi, w tym:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania zezwoleń na prowadzenie na terenie miasta działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych,
  2. ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zawartych umów na wywóz nieczystości płynnych,
  3. nadzór nad sprawozdawczością przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta;
 11. realizacja zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w tym:
  1. realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta,
  2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie odbioru zwierząt właścicielom,
  3. prowadzenie postępowań na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
  4. prowadzenie rejestru posiadaczy psów ras uznanych za agresywne,
  5. zapewnienie zbiórki i utylizacji padłych zwierząt z terenów miejskich,
  6. współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w sprawie porozumień międzygminnych;
 12. realizacja zadań z zakresu rolnictwa, w tym:
  1. wydawanie poświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
  2. prowadzenie postępowań w sprawie szkód w rolnictwie wywołanych klęską żywiołową,
  3. sprawozdawczość w zakresie rolnictwa;
  4. przygotowanie i obsługa wyborów do izb rolniczych;
 13. wydawanie opinii w zakresie postępowań prowadzonych przez inne organy;
 14. sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska w zakresie działalności Wydziału;
 15. bieżące kontrole mieszkańców i prowadzenie postępowań w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska będących w kompetencji gminy;
 16. organizowanie i wspieranie działań proekologicznych;
 17. nadzór nad wywiązywaniem się gminy z opłat za korzystanie ze środowiska;
 18. pozyskiwanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na realizowane zadania;
 19. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań z zakresu działalności Wydziału po zakończeniu ich realizacji;
 20. opracowanie i realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej;
 21. realizacja zadań w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji;
 22. wykonywanie innych zadań w zakresie ochrony środowiska, określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij