W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wydział Ochrony Środowiska

XML

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Agnieszka Pietrowska

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 4
II piętro, pokój nr 21a

tel.: +48 42 22 54 628
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: a.pietrowska@um.pabianice.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
Marta Skonieczna

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 4
II piętro, pokój nr 21

tel.: +48 42 22 54 628
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: m.skonieczna@um.pabianice.pl

Wydział Ochrony Środowiska

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 4
II piętro, pokój nr 21, 22

tel.: +48 42 22 54 628
+48 42 22 54 629
fax: +48 42 22 54 669

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska (stosującego symbol OS) należy w szczególności:

 1. utrzymanie terenów parków i skwerów miejskich, ich eksploatacja (z wyłączeniem wynajmu), oraz planowanie i urządzanie terenów zieleni miejskiej;
 2. ewidencja pomników przyrody na terenie miasta i sprawowanie opieki nad pomnikami przyrody;
 3. prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji na usuwanie drzew;
 4. prowadzenie spraw dotyczących utrzymania drzewostanu na terenach stanowiących własność Miasta w tym pozyskiwanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów;
 5. prowadzenie postępowań, w przypadku stwierdzenia obecności na terenie miasta inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Unii lub stwarzającego zagrożenie dla Polski;
 6. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem placów zabaw i siłowni plenerowych oraz fontann w parkach i na skwerach miejskich;
 7. realizacja zadań określonych ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie działalności Wydziału, w tym:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko,
  2. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
  3. prowadzenie wymaganych baz i rejestrów;
 8. realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:
  1. organizacja właściwej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta,
  2. bieżąca kontrola mieszkańców i przedsiębiorcy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
  3. analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
  4. sprawozdawczość w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi,
  5. organizacja akcji informacyjnych,
  6. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie usuwania odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych,
  8. ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 9. przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscach ich wykorzystywania oraz nadzór nad realizacją programu usuwania azbestu;
 10. realizacja zadań w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi, w tym:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta,
  2. ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zawartych umów na wywóz nieczystości ciekłych
  3. nadzór nad sprawozdawczością przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta,
  4. prowadzenie kontroli w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi;
 11. realizacja zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w tym:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie odbioru zwierząt właścicielom,
  2. prowadzenie postępowań na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
  3. prowadzenie rejestru posiadaczy psów ras uznanych za agresywne,
 12. realizacja zadań z zakresu rolnictwa, w tym:
  1. poświadczanie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym celem przedłożenia w zakładzie pracy,
  2. potwierdzanie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych,
  3. obsługa wniosków w sprawie szacowania szkód w rolnictwie wywołanych klęską żywiołową,
  4. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do izb rolniczych;
 13. opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja Programu Ochrony Środowiska;
 14. analiza wyników monitoringu powietrza na terenie miasta;
 15. monitorowanie realizacji Programu Ochrony Powietrza;
 16. raportowanie w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 17. sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska w zakresie działalności Wydziału;
 18. nadzór nad wywiązywaniem się gminy z opłat za korzystanie ze środowiska;
 19. wykonywanie innych zadań w zakresie ochrony środowiska, określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

Brak artykułów