W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Kancelaria Prezydenta Miasta

XML

Kancelarią Prezydenta Miasta kieruje Sekretarz Miasta.

Do zadań Kancelarii Prezydenta Miasta (stosującej symbol KPM) należy w szczególności:

 1. administrowanie budynkami i lokalami Urzędu między innymi poprzez:
  1. wykonywanie przewidzianych przepisami prawa przeglądów budynków Urzędu i występujących tam instalacji wewnętrznych,
  2. zapewnienie prawidłowego działania sieci elektroenergetycznych (gazowych, elektrycznych, ciepłowniczych) i łączności telefonicznej oraz prawidłowej eksploatacji urządzeń w Urzędzie,
  3. wykonywanie bieżących napraw i konserwacji budynków oraz urządzeń lub zlecanie ich wyspecjalizowanym jednostkom i zakładom,
  4. utrzymanie czystości w lokalach i w budynkach Urzędu oraz na terenie wokół budynków Urzędu;
 2. występowanie z wnioskami w sprawach inwestycji i remontów budynków i lokali Urzędu, w tym w zakresie likwidacji barier architektonicznych;
 3. prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Urzędu;
 4. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia wydziałów i komórek równorzędnych Urzędu;
 5. zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu w materiały biurowe, środki czystości i inne niezbędne materiały;
 6. planowanie i realizowanie wydatków związanych z zaopatrzeniem w materiały i urządzenia niezbędne do pracy Urzędu;
 7. nadzór nad eksploatacją środków transportu w Urzędzie, w tym dokonywanie rozliczeń zużycia paliwa i wydatków związanych z naprawami i remontami pojazdów;
 8. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją, utrzymaniem, konserwacją, naprawami i remontami maszyn i urządzeń biurowych będących na wyposażeniu Urzędu;
 9. dokonywanie prenumeraty i zakupu prasy, dzienników urzędowych i wydawnictw fachowych;
 10. prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczeń majątkowych w Urzędzie;
 11. prowadzenie spraw dotyczących rozliczania poniesionych przez pracowników Urzędu kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zakupu środków ochrony osobistej, w tym okularów korygujących wzrok;
 12. organizacja służby dyżurnej Urzędu, zapewniającej ochronę budynku siedziby Urzędu w czasie godzin pracy i po godzinach pracy;
 13. zapewnienie sprawnego funkcjonowania w Urzędzie systemu informatycznego pod względem sprzętowym i programowym poprzez:
  1. stały nadzór nad funkcjonowaniem zainstalowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania i utrzymaniem wewnętrznej i zewnętrznej sieci komputerowej,
  2. dokonywanie koniecznych zakupów sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
  3. bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, a w razie konieczności zlecanie wyspecjalizowanym zakładom napraw sprzętu komputerowego będącego w posiadaniu Urzędu,
  4. instalacja oprogramowania i jego aktualizacja,
  5. zabezpieczenie danych komputerowych przed utratą i dostępem osób nieupoważnionych (nadawanie haseł użytkownikom oraz ich bieżąca aktualizacja, wykonywanie kopii bezpieczeństwa),
  6. zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych (cyberbezpieczeństwa) w Urzędzie;
 14. planowanie i potwierdzanie wydatków związanych z obsługą informatyczną;
 15. prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania;
 16. prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu materiałów i akcesoriów komputerowych;
 17. nadzór nad legalnością stosowanego w Urzędzie oprogramowania;
 18. szkolenie pracowników z zakresu obsługi sprzętu komputerowego i zainstalowanego oprogramowania;
 19. prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu i Biuletynu Informacji Publicznej;
 20. koordynowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 21. planowanie strategii rozwoju informatyki w Urzędzie;
 22. wykonywanie zadań dotyczących informatyzacji wynikających z ustaw i przepisów, w szczególności ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne;
 23. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta lub Sekretarza.

W Kancelarii Prezydenta Miasta powołane są referaty: