W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miejski w Pabianicach.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty pochodzące od innych podmiotów są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, interpelacje składane przez radnych Rady Miejskiej w Pabianicach,
 • treści, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Urząd Miejski w Pabianicach nie jest uprawniony, np. Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic, Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach przygotowane za pomocą programu Legislator, sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia, nie są w pełni dostępne cyfrowo,
 • nagrania video z obrad Rady Miejskiej w Pabianicach opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób Głuchych,
 • nie wszystkie dokumenty archiwalne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są dostępne cyfrowo,
 • niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • otworzenie nowego okna/zakładki w przeglądarce nie zawsze poprzedzone jest ostrzeżeniem.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Pabianicach.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Szymański. Kontakt: publikacje@um.pabianice.pl, tel. 42 22 54 683. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miejski w Pabianicach odpowiada Dariusz Szymański, publikacje@um.pabianice.pl, tel.42 22 54 683.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek ul. Zamkowa 16 (budynek główny)
  • Do budynku od ul. Zamkowej prowadzi wejście wyposażone w automatyczne drzwi przesuwne oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
  • Przed wejściem, na filarze, jest zamontowany Totupoint, który po połączeniu się z aplikacją w telefonie umożliwi osobom niewidomym i niedowidzącym uzyskanie informacji jakie sprawy mogą załatwić w tym budynku Urzędu;
  • Hol na parterze budynku dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku, z możliwością ich obsługi w Informacji, Biurze Obsługi Interesantów oraz w kasach;
  • Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób korzystających z wózka oraz sala przystosowana do obsługi tych osób;
  • Na parterze usytuowane jest stanowisko z pętlą indukcyjną dla osób niedosłyszących;
  • W budynku brak jest windy – bariera architektoniczna i informacji głosowych;
  • Przed budynkiem usytuowane jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących;
  • W budynku można korzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna on-line w godzinach pracy Urzędu.
 2. Budynek ul. Narutowicza 33
  • Przed wejściem na teren Urzędu, na filarze przy furtce, jest zamontowany Totupoint, który po połączeniu się z aplikacją w telefonie umożliwi osobom niewidomym i niedowidzącym uzyskanie informacji jakie sprawy mogą załatwić w tym budynku Urzędu;
  • Od furtki do budynku prowadzi chodnik wykonany z kostki bezfazowej, który osobom o szczególnych potrzebach umożliwia bezpieczną komunikację;
  • Pierwsze wejście od lewej strony prowadzi do wydziałów Urzędu, które znajdują się na pierwszym piętrze budynku;
  • W budynku brak jest windy – bariera architektoniczna i informacji głosowych;
  • Klatka schodowa, prowadząca na piętro, oznaczona jest pasami kontrastowymi doprowadzającymi do schodów, które posiadają kontrastowe oznaczenie stopni;
  • Osoba o szczególnych potrzebach może przywołać pracownika za pomocą domofonu zamontowanego na zewnątrz, z prawej strony drzwi wejściowych do budynku;
  • Osoba o szczególnych potrzebach może udać się do wejścia z prawej strony, oznaczonego: „Straż Miejska”, gdzie na parterze znajduje się sala obsługi;
  • W sali obsługi zamontowana jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących;
  • Przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
  • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych lub niedowidzących;
  • Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna on-line w godzinach pracy Urzędu;
  • O posiadanych udostępnieniach informują zamieszczone na drzwiach wejściowych piktogramy.
 3. Budynek ul. św. Jana 4
  • Do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane dla osób o szczególnych potrzebach, w tym korzystających z wózka;
  • Wydziały Urzędu znajdują się na parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze budynku, do których prowadzą schody – bariera architektoniczna;
  • Brak jest podjazdu, windy, informacji głosowych;
  • Przy drzwiach wejściowych jest zamontowany Totupoint, który po połączeniu się z aplikacją w telefonie umożliwi osobom niewidomym i niedowidzącym uzyskanie informacji jakie sprawy mogą załatwić w tym budynku Urzędu;
  • Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
  • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • W budynku znajduje się pętla indukcyjna;
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących;
  • Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna on-line w godzinach pracy Urzędu;
  • O posiadanych udostępnieniach informują zamieszczone na drzwiach wejściowych piktogramy.
 4. Budynek ul. św. Jana 10
  • Do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w tym korzystających z wózka, a dalej schody – bariera architektoniczna;
  • Parter i pierwsze piętro budynku zajmuje Miejska Biblioteka Publiczna. Na drugim piętrze znajdują się wydziały Urzędu Miejskiego;
  • Brak jest podjazdu, windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;
  • Przy drzwiach wejściowych jest zamontowany Totupoint, który po połączeniu się z aplikacją w telefonie umożliwi osobom niewidomym i niedowidzącym uzyskanie informacji jakie sprawy mogą załatwić w tym budynku Urzędu;
  • Przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
  • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • W budynku brak jest windy i informacji głosowych;
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących;
  • Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna on-line w godzinach pracy Urzędu;
  • O posiadanych udostępnieniach informują zamieszczone na drzwiach wejściowych piktogramy.
 5. Budynek ul. Kościuszki 18
  • Do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane dla osób o szczególnych potrzebach, w tym korzystających z wózka, a dalej schody – bariera architektoniczna;
  • Parter i pierwsze piętro budynku zajmuje Wspólnota mieszkaniowa. Na drugim piętrze znajduje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego;
  • Brak jest podjazdu i windy – bariera architektoniczna;
  • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych;
  • Przy drzwiach wejściowych jest zamontowany Totupoint, który po połączeniu się z aplikacją w telefonie umożliwi osobom niewidomym i niedowidzącym uzyskanie informacji jakie sprawy mogą załatwić w tym budynku Urzędu;
  • Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami;
  • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i niedowidzących;
  • Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna on-line w godzinach pracy Urzędu;
  • O posiadanych udostępnieniach informują zamieszczone na drzwiach wejściowych piktogramy.
 6. Budynek ul. Kościuszki 22-26
  • Do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane dla osób o szczególnych potrzebach, w tym korzystających z wózka, a dalej schody – bariera architektoniczna;
  • Parter zajmuje organizacja pozarządowa, która prowadzi noclegownię i schronisko dla osób bezdomnych;
  • Na pierwszym piętrze znajduje się Wydział Urbanistyki Urzędu Miejskiego;
  • Brak jest podjazdu i windy;
  • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych;
  • Przy drzwiach wejściowych jest zamontowany Totupoint, który po połączeniu się z aplikacją w telefonie umożliwi osobom niewidomym i niedowidzącym uzyskanie informacji jakie sprawy mogą załatwić w tym budynku Urzędu;
  • Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami;
  • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i niedowidzących;
  • Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna on-line w godzinach pracy Urzędu;
  • O posiadanych udostępnieniach informują zamieszczone na drzwiach wejściowych piktogramy.

Powiadom znajomego