W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w grudniu 2010 roku

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w grudniu 2010 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
306/2010/P 2010-12-02 zmian budżetu miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
307/2010/P 2010-12-03 zmian budżetu miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
308/2010/P 2010-12-03 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
309/2010/P 2010-12-03 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Smugowej 24 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice na rzecz PGE Dystrybucja SA. obowiązujące
310/2010/P 2010-12-03 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Bugaj 88a stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice na rzecz PGE Dystrybucja SA. obowiązujące
311/2010/P 2010-12-03 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Roweckiego 18b stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice na rzecz PGE Dystrybucja SA. obowiązujące
312/2010/P 2010-12-03 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Północnej 18A stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice na rzecz PGE Dystrybucja SA. obowiązujące
313/2010/P 2010-12-03 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Gawrońskiej 8a stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice na rzecz PGE Dystrybucja SA. obowiązujące
314/2010/P 2010-12-03 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
315/2010/P 2010-12-03 powołania zastępców Prezydenta Miasta Pabianic obowiązujące
316/2010/P 2010-12-06 utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku na terenie gminy miejskiej Pabianice obowiązujące
317/2010/P 2010-12-08 rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w Pabianicach ograniczony: północną linią rozgraniczającą ul. „Grota” Roweckiego, zachodnią granicą działek 13-1/11, 13-1/10, 1324/2, 13-134/8, 13-24/4, 13-23/1, 13-22/1, 13-21/1, 13-20, 13-19, 13-15/12, 13-15/9, 13-15/4, wschodnią linią rozgraniczającą ul. Kilińskiego, północną linią rozgraniczającą ul. Kolbego, wschodnią linią rozgraniczającą ul. Kościuszki, północną linią rozgraniczającą ul. Zamkowej, północną linią rozgraniczającą ul. Stary Rynek, północną linią rozgraniczającą ul. Warszawskiej, wschodnią linią rozgraniczającą ul. Poprzecznej, południową i zachodnią linią rozgraniczającą ul. P. Skargi, południową linią rozgraniczającą ul. Grobelnej, zachodnią granicą rzeki Dobrzynki zwanego „Stary Rynek i Pamotex” obowiązujące
318/2010/P 2010-12-09 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
319/2010/P 2010-12-09 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Żwirki i Wigury 19a. obowiązujące
320/2010/P 2010-12-09 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Mariańskiej 8, 8A. obowiązujące
321/2010/P 2010-12-13 powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek obowiązujące
322/2010/P 2010-12-15 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
323/2010/P 2010-12-15 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
324/2010/P 2010-12-15 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych na : „Ubezpieczenie autobusów przekazanych umową użyczenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu przez Miasto Pabianice” zakupionych w ramach projektu pt. Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
325/2010/P 2010-12-15 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – Prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Prowadzenie jadłodajni dla osób z problemem alkoholowym oraz powołania Komisji Konkursowej obowiązujące
326/2010/P 2010-12-16 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
327/2010/P 2010-12-16 powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątkowe mienia będącego w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Pabianicach obowiązujące
328/2010/P 2010-12-17 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Kochanowskiego 33. obowiązujące
329/2010/P 2010-12-17 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 22 obowiązujące
330/2010/P 2010-12-21 zmian budżetu miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
331/2010/P 2010-12-21 zmian budżetu miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
332/2010/P 2010-12-24 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
333/2010/P 2010-12-24 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
334/2010/P 2010-12-28 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
335/2010/P 2010-12-28 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Odrodzenia 9 w Pabianicach wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
336/2010/P 2010-12-28 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 46 położonego w budynku przy ul. Odrodzenia 4 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
337/2010/P 2010-12-28 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. Robotniczej 28 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
338/2010/P 2010-12-28 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Robotniczej 28 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
339/2010/P 2010-12-29 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej -organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz powołania Komisji Konkursowej obowiązujące
340/2010/P 2010-12-29 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych na : „ORGANIZACJĘ I REALIZACJĘ SYSTEMU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE” obowiązujące
341/2010/P 2010-12-30 wyznaczenia lekarza do wydawania opinii, na podstawie których organ kierujący wydaje skierowanie osobom do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 obowiązujące
342/2010/P 2010-12-30 zmiany zarządzenia nr 304/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
343/2010/P 2010-12-31 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
344/2010/P 2010-12-31 ustalenia dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Pabianicach zmienione
Zarządzeniem Nr 295/2011/P
345/2010/P 2010-12-31 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
346/2010/P 2010-12-31 przekazania w zwykły zarząd nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące

Powiadom znajomego