W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych we wrześniu 2010 roku

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych we wrześniu 2010 roku
Zarządzenie nr z dnia w sprawie status
216/2010/P 2010-09-01 rozpatrzenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic obowiązujące
217/2010/P 2010-09-02 zbycia w drodze bezprzetargowej udziału w wysokości 30/100 cz. nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Poniatowskiego 6 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
218/2010/P 2010-09-06 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 1/3, ul. Kolejowej. obowiązujące
219/2010/P 2010-09-06 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisachwydanych na podst. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na :na wykonanie operatów szacunkowych. obowiązujące
220/2010/P 2010-09-06 wynajęcia części nieruchomości położonej przy ul. Łaskiej 114 w Pabianicach stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
221/2010/P 2010-09-13 zmieniające Zarządzenie Nr 53/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie ewidencji dowodów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania przenoszenia środków budżetowych między zadaniami. obowiązujące
222/2010/P 2010-09-13 zmian budżetu miasta Pabianic na 2010r. obowiązujące
223/2010/P 2010-09-14 sprzedaży niezabudowanej części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. 20 Stycznia 79– dz. nr 159/42 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. obowiązujące
224/2010/P 2010-09-14 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Robotniczej 28 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
225/2010/P 2010-09-14 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. Robotniczej 28 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
226/2010/P 2010-09-14 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 46 położonego w budynku przy ul. Odrodzenia 4 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
227/2010/P 2010-09-14 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
228/2010/P 2010-09-14 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
229/2010/P 2010-09-14 wytycznych do opracowania planów finansowych na 2011 rok obowiązujące
230/2010/P 2010-09-17 wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Pabianicach oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych. nieobowiązujące utraciło moc Zarządzeniem nr 251/2020/P z dnia 30.10.2020 r.
231/2010/P 2010-09-20 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
232/2010/P 2010-09-22 wyznaczenia lekarza do wydawania opinii, na podstawie których organ kierujący wydaje skierowanie osobom do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68. obowiązujące
233/2010/P 2010-09-23 powołania Zespołu Konsultacyjnego d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. obowiązujące
234/2010/P 2010-09-23 wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
235/2010/P 2010-09-23 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Kochanowskiego 33, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. nieobowiązujące
uchylone Zarządzeniem Nr 293/2014/P
236/2010/P 2010-09-24 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej. nieobowiązujące
uchylone Zarządzeniem Nr 78/2015/P
237/2010/P 2010-09-24 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
238/2010/P 2010-09-28 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu obowiązujące
239/2010/P 2010-09-30 inwentaryzacji oraz postępowania z ruchomymi składnikami majątku w Urzędzie Miejskim w Pabianicach nieobowiązujące utraciło moc Zarządzeniem nr 265/2021/P z dnia 22.10.2021 r.
240/2010/P 2010-09-30 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pabianicach i ogłoszenia tekstu jednolitego obowiązujące
241/2010/P 2010-09-30 procedur dostępu do informacji publicznej nieopublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej, będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Pabianicach. obowiązujące
242/2010/P 2010-09-30 powołania Zespołu do Administracyjnej i Technicznej Obsługi Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych obowiązujące
243/2010/P 2010-09-30 zmian budżetu miasta Pabianic na 2010r. obowiązujące

Powiadom znajomego