W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w lipcu 2010 roku

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w lipcu 2010 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
169/2010/P 2010-07-01 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Nawrockiego 18 i ul. Żelaznej 62. obowiązujące
170/2010/P 2010-07-01 wyznaczenia lekarza do wydawania opinii, na podstawie których organ kierujący wydaje skierowanie osobom do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68. obowiązujące
171/2010/P 2010-07-01 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 22. obowiązujące
172/2010/P 2010-07-01 zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 140/2010/P Prezydenta Miasta w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. obowiązujące
173/2010/P 2010-07-05 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
174/2010/P 2010-07-05 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
175/2010/P 2010-07-05 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej. nieobowiązujące traci moc Zarządzeniem nr 192/2018/P z dnia 27.09.2018 r.
176/2010/P 2010-07-06 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Ludowej 4 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
177/2010/P 2010-07-06 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w budynku przy ul. Odrodzenia 4 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
178/2010/P 2010-07-07 rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w Pabianicach ograniczony od wschodu i północy granicą Gminy Miejskiej Pabianice, od zachodu korytem rzeki Dobrzynki (granicą Gminy Miejskiej Pabianice) i ulicą Piłsudskiego (wschodnia strona), od południa ulicą Projektowaną 9KD-Z1/2 (północna strona) obowiązujące
179/2010/P 2010-07-12 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010r. obowiązujące
180/2010/P 2010-07-12 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości nie zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Św. Jana 30, 32, 34 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice na rzecz Powiatu Pabianickiego. obowiązujące
181/2010/P 2010-07-14 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
182/2010/P 2010-07-14 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
183/2010/P 2010-07-14 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 7 – ul. Poniatowskiego 24. obowiązujące
184/2010/P 2010-07-14 nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pabianicach. nieobowiązujące utraciło moc Zarządzeniem Nr 94/2017/P
185/2010/P 2010-07-14 zmian budżetu miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
186/2010/P 2010-07-15 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
187/2010/P 2010-07-20 rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w Pabianicach: pierwszy ograniczony ulicami: ul Gen. „Waltera” Janke, ul. Projektowaną 6KD-G2/2, granicą Tuszyńsko -Dłutowsko -Grabiańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, granicą lasu i ul. Sienną; oraz drugi ograniczony ulicami: ul. Popławską (dawny ślad), ul. Smugową, ul. Bugaj, korytem rzeki Dobrzynki, ul. Świetlickiego, ul. Gen. „Waltera” Janke. obowiązujące
188/2010/P 2010-07-20 zmian budżetu miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące
189/2010/P 2010-07-21 zmieniające Zarządzenie Nr 53/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie ewidencji dowodów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania przenoszenia środków budżetowych między zadaniami obowiązujące
190/2010/P 2010-07-22 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na : na rekultywację składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Łodzi przy ul. Łaskowice obowiązujące
191/2010/P 2010-07-26 powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
192/2010/P 2010-07-28 szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy wydatkowaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym realizacji Projektu pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie gminy miejskiej Pabianice nieobowiązujące
uchylone Zarządzeniem
Nr 344/2010/P
193/2010/P 2010-07-30 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące

Powiadom znajomego