W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w kwietniu 2010 roku

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w kwietniu 2010 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
73/2010/P 2010-04-01 ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 oraz Przedszkoli Miejskich Nr 2, 11, 14 i 16 w Pabianicach obowiązujące
74/2010/P 2010-04-02 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
75/2010/P 2010-04-02 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Stary Rynek 19, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
76/2010/P 2010-04-02 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 1/3, ul. Kolejowej. obowiązujące
77/2010/P 2010-04-02 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Glebowej 44 i ul. Tkackiej 13. obowiązujące
78/2010/P 2010-04-06 powołania komisji do czynności związanych z przekazaniem nieruchomości zabudowanych położonych w Pabianicach przy ul.Jana Pawła II 68, ul.Wiejskiej 58/62, ul.Wileńskiej 61, ul.Nawrockiego 24A na rzecz Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. obowiązujące
79/2010/P 2010-04-06 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 22 obowiązujące
80/2010/P 2010-04-09 zmian budżetu miasta Pabianic na 2010r. obowiązujące
81/2010/P 2010-04-12 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej obowiązujące
82/2010/P 2010-04-12 zmiany do zarządzenia nr 42/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. Robotniczej 28 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
83/2010/P 2010-04-12 zmiany do zarządzenia nr 48/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Robotniczej 28 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
84/2010/P 2010-04-15 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na:OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ NA TERENIE MOSIR W PABIANICACH obowiązujące
85/2010/P 2010-04-16 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Topolowej 24, ul. Pięknej 20 i ul. Żelaznej 62 . obowiązujące
86/2010/P 2010-04-16 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 31 . obowiązujące
87/2010/P 2010-04-20 ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Pabianicach oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pabianice nieobowiązujące uchylone Zarządzeniem Nr 195/2017/P
88/2010/P 2010-04-20 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz organizacji wolontariatu na rzecz dzieci onkologicznie chorych obowiązujące
89/2010/P 2010-04-20 powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych obowiązujące
90/2010/P 2010-04-21 zmieniające Zarządzenie Nr 53/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie ewidencji dowodów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania przenoszenia środków budżetowych między zadaniami obowiązujące
91/2010/P 2010-04-21 zmieniające Zarządzenie Nr 214/2009/V z dnia 11 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy wydatkowaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym realizacji Projektu pod nazwą Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli -Nr umowy UDA-RPLD.05.03.00-00-077/08/00 obowiązujące
92/2010/P 2010-04-21 zmieniające Zarządzenie Nr 15/2010/P z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy wydatkowaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym realizacji działania pod nazwą Prowadzenie punktu informacyjnego EUROPE DIRECT – Nr umowy ramowej 12250/2008/71 obowiązujące
93/2010/P 2010-04-21 zmieniające Zarządzenie Zarządzenia Nr 39/2010/P z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy wydatkowaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym realizacji Projektu pod nazwą „Poprawa dostępności transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” Nr umowy UDA-RPLD.01.04.00-00-007/09-00 nieobowiązujące
uchylone Zarządzeniem
Nr 344/2010/P
94/2010/P 2010-04-22 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych na : Dostawę fabrycznie nowych, jednoczłonowych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej o pojemności do 110 osób w ramach projektu pt. Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
95/2010/P 2010-04-23 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych. obowiązujące
96/2010/P 2010-04-26 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010r. obowiązujące
97/2010/P 2010-04-26 szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy wydatkowaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym realizacji Projektu pod nazwą Zdrowy przedszkolak kształtuje zdrowe środowisko Nr umowy UDA-POKL.09.01.01-10-133/09-00 nieobowiązujące
uchylone Zarządzeniem
Nr 344/2010/P
98/2010/P 2010-04-27 wynajęcia nieruchomości położonej przy ul.Łaskiej 114 w Pabianicach stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
99/2010/P 2010-04-28 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010r. obowiązujące
100/2010/P 2010-04-28 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
101/2010/P 2010-04-28 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
102/2010/P 2010-04-28 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
103/2010/P 2010-04-28 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
104/2010/P 2010-04-28 powołania Zespołu do obsługi administracyjno-biurowej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujące
105/2010/P 2010-04-30 zmieniające Zarządzenie Nr 287/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 31 października 2008 r. w sprawie ustalenia dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Pabianicach obowiązujące

Powiadom znajomego