W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w czerwcu 2010 roku

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w czerwcu 2010 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
139/2010/P 2010-06-01 powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. obowiązujące
140/2010/P 2010-06-01 powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. obowiązujące
141/2010/P 2010-06-01 ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. obowiązujące
142/2010/P 2010-06-02 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 58 położonego w budynku przy ul. Łaskiej 94 w Pabianicach. obowiązujące
143/2010/P 2010-06-02 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 69 położonego w budynku przy ul. Wileńskiej 57 w Pabianicach. obowiązujące
144/2010/P 2010-06-02 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na : na wykonanie operatów szacunkowych obowiązujące
145/2010/P 2010-06-08 wyznaczenia lekarza do wydawania opinii, na podstawie których organ kierujący wydaje skierowanie osobom do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 obowiązujące
146/2010/P 2010-06-08 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
147/2010/P 2010-06-08 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
148/2010/P 2010-06-08 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
149/2010/P 2010-06-08 urządzenia Grupowego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na części nieruchomości gminnych położonych przy ul.Warzywnej 6 w Pabianicach. obowiązujące
150/2010/P 2010-06-08 ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
151/2010/P 2010-06-08 wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
152/2010/P 2010-06-08 zmiany zarządzenia nr 26/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 15 lutego 2010 obowiązujące
153/2010/P 2010-06-14 uchylenia Zarządzenia Nr 118/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 maja 2010 r w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 r obowiązujące
154/2010/P 2010-06-18 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej 30, ul. Dąbrowskiego 40, ul. Topolowej 24 . obowiązujące
155/2010/P 2010-06-18 zmian budżetu miasta Pabianic na 2010r. obowiązujące
156/2010/P 2010-06-18 realizacji dofinansowania zakupu podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego. obowiązujące
157/2010/P 2010-06-18 powołania komisji do rozpatrzenia ofert na powierzenie oraz wspieranie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Pabianic w 2010 r. obowiązujące
158/2010/P 2010-06-23 utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na terenie gminy miejskiej Pabianice obowiązujące
159/2010/P 2010-06-23 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Robotniczej 28 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
160/2010/P 2010-06-23 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. Robotniczej 28 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
161/2010/P 2010-06-23 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 46 położonego w budynku przy ul. Odrodzenia 4 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
162/2010/P 2010-06-24 zmiany zarządzenia nr 121/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 19 maja 2010 obowiązujące
163/2010/P 2010-06-24 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Stary Rynek 19. obowiązujące
164/2010/P 2010-06-24 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
165/2010/P 2010-06-24 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych na : „Dostawa i montaż wiat przystankowych komunikacji miejskiej oraz wiat dla rowerów na terenie Pabianic” w ramach projektu pt. Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
166/2010/P 2010-06-30 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2010 obowiązujące
167/2010/P 2010-06-30 zmian budżetu miasta Pabianic na 2010 r obowiązujące
168/2010/P 2010-06-30 zmian budżetu miasta Pabianic na 2010 r. obowiązujące

Powiadom znajomego