W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych

Treść

Karta usługi publicznej
Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 6 września z 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych,
Pabianice, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój nr 16, tel. +48 42 22 54 631, 502  244 601
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 – 16.00
wtorek: 8.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 15.00

Przerwa codziennie w godz. 12.00 – 13.00

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 • wniosek o zmianę danych w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 • załączniki:
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie o spełnieniu wymogu o dobrej reputacji,
  • wykaz pojazdów, którymi transport drogowy ma być wykonywany,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Złożenie dokumentów: Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, Pabianice, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój nr 16.
Odbiór dokumentów: Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, Pabianice, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój nr 16.

Termin realizacji
1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 m-cy.

Sposób załatwienia sprawy
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Opłaty
Opłata za udzielenie licencji wynosi:

 • od 2 do 15 lat: 200 zł + 20 zł za każdy pojazd + 2,00 zł za każdy wypis,
 • od 16 do 30 lat: 250 zł + 25 zł za każdy pojazd + 2,50 zł za każdy wypis,
 • od 31 do 50 lat: 300 zł + 30 zł za każdy pojazd + 3,00 zł za każdy wypis.

W przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną opłata skarbowa za wniesienie pełnomocnictwa - 17 zł (opłaty tej nie pobiera się jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty z tytułu uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, I piętro (poniedziałek – czwartek 8.00-15.00, piątek: 8.00-14.00 I piętro) lub na rachunek bankowy: GETIN NOBLE BANK S.A. Nr 31 1560 0013 2473 5210 8000 0003 w tytule przelewu wpisując: "LICENCJA TAXI".

Tryb odwoławczy
Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic.

Dodatkowe informacje

 • Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 • Zaświadczenie o niekaralności wydaje: Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi; 90-203 Łódź, ul. Pomorska 37, I piętro, pok. 110.
 • Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 • Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę danych w licencji wraz z wypisem z licencji.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane