W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego wystawionego przez Straż Miejską w Pabianicach

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Wydział Księgowości Budżetowej
Karta usługi publicznej
Wydział Księgowości Budżetowej
Urzędu Miejskiego w Pabianicach
KB-I.0143.1.2018

Udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego wystawionego przez Straż Miejską w Pabianicach


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja  podatkowa  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1314)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.)

 
Miejsce załatwienia sprawy

Referat Księgowości Budżetowej Urzędu,
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
pokój nr 10, tel. +48 42 22 54 656
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o umorzenie/odroczenie terminu płatności/rozłożenie na raty spłaty należności (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym (załącznik nr 2).

Załączniki:

 1. Osoba pracująca:
  1. zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień, w którym złożono wniosek,
  2. zaświadczenie o wynagrodzeniu z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień, w którym złożono wniosek,
  3. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  dokumenty potwierdzające osiągane dochody za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień, w którym złożono wniosek;
 2. Emeryt/rencista:
  1. kserokopia odcinka emerytury lub renty za okres 3 miesięcy poprzedzających  dzień, w którym złożono wniosek;
 3. Osoba ucząca się:
  1. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki lub kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
  2. w przypadku osiągania dochodów – zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu umowy o pracę lub z innych źródeł za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek;
 4. Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP:
  1. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzający jej status;
 5. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP:
  1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego przez wnioskodawcę  w roku podatkowym poprzedzający rok złożenia wniosku;
 6. Rolnik:
  1. zaświadczenie z gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego za okres 3 miesięcy poprzedzający dzień, w którym złożono wniosek,
  2. zaświadczenie o osiąganych dochodach z innych źródeł np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.   za okres 3 miesięcy poprzedzających  dzień, w którym złożono wniosek;
 7. Osoba odbywająca służbę wojskową:
  1. zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbywaniu służby wojskowej.
 8. Dokumenty potwierdzające wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego.

 
Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

 1. Osobiście - Biuro Obsługi Interesanta,
  ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
  w godzinach:
  poniedziałek, środa, czwartek  8.00 - 16.00
  wtorek 8.00 - 17.00
  piątek  8.00 – 15.00
 2. Listem poleconym poprzez Pocztę Polską na adres Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.


Termin realizacji

W ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie  skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 Kpa).

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł płatne na rachunek Urzędu Miejskiego:
Getin Noble Bank SA
58 1560 0013 2473 5210 8000 0002.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Załączniki

Powiadom znajomego