W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy oświata
Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji Kultury i Sportu

Karta usługi publicznej
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. św. Jana 10, II piętro, 95-200 Pabianice
tel. +48 42 22 54 639
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego – druk do pobrania w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu lub na stronie internetowej Urzędu,
 2. załączniki:
  1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
  2. lub/i odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  3. lub zaświadczenie z Urzędu Pracy (w przypadku osoby bezrobotnej);
  4. zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego;
  5. zaświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.);
  6. decyzja z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej;
  7. stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż punkty 1-6 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
  8. zaświadczenie potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny,
  9. inne zaświadczenia, których potrzeba załączenia wynika z treści wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Złożenie dokumentów: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. św. Jana 10, II piętro.
Odbiór dokumentów: decyzje przekazywane są na adres wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru lub odbiór osobisty w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, ul. św. Jana 10, II piętro.

Termin realizacji
W terminie 30 dni wydawana jest decyzja o odmowie przyznania stypendium/zasiłku szkolnego, natomiast decyzja o przyznaniu stypendium/zasiłku szkolnego wydawana jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji od Wojewody Łódzkiego o przyznaniu środków. Decyzja przyznająca stypendium/zasiłek szkolny określa jego wysokość oraz terminy wypłaty.

Sposób załatwienia sprawy
Przyznanie lub odmowa przyznania stypendium lub zasiłku szkolnego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Na podstawie decyzji oraz imiennych dowodów poniesionych wydatków następuje wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych.

Opłaty
Brak

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji o odmowie przyznania stypendium lub zasiłku szkolnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego.
 2. W szczególnych przypadkach wniosek może być złożony w późniejszym terminie, a przyznanie stypendium będzie wyliczone proporcjonalnie od daty złożenia wniosku.
 3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.
 4. Stypendia i zasiłki szkolne wypłacane są w dwóch ratach (za 4 i 6 miesięcy roku szkolnego), określonych corocznie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic.

Załączniki

Powiadom znajomego