W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Ochrona danych osobowych w Systemie Wypożyczalni ROWEROWE ŁÓDZKIE

 1. Administratorem danych osobowych w systemie Wypożyczania Wojewódzkiego Roweru Publicznego (dalej: Rowerowe Łódzkie) w Mieście Pabianice jest Prezydent Miasta Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
 2. Przetwarzającym w imieniu Administratora danych osobowych 26 jest NB Serwis Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa (dalej Przetwarzający). Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności NB Serwis Polska, pod adresem: www.rowerowelodzkie.pl
 3. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres  e-mail iod@um.pabianice.pl.
 4. Przetwarzający wyznaczył osobę, z którą można się skontaktować w sprawach danych osobowych poprzez e-mail iod@nextbike.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.rowerowelodzkie.pl, telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90  lub pisemnie na adres siedziby NB Serwis  sp. z o. o. Klienci  Systemu Rowerowe Łódzkie mogą się kontaktować z Przetwarzającym we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu:
  1. założenia i obsługi konta klienta oraz świadczenia usług dostępnych w ramach Rowerowe Łódzkie na zasadach opisanych w  Regulaminie korzystania  – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wykonania umowy zawartej przez Użytkownika,
  2. wypełnienia obowiązków publicznoprawnych NB Serwis sp. z o. o., przede wszystkim wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przetwarzającym,
  3. przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług NB Serwis sp. z o. o. oraz dotyczących produktów lub usług partnerów NB Serwis sp. z o. o. będących Podprzetwarzającymi – podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda Użytkownika oraz prawnie uzasadniony interes Przetwarzającego; prawnie uzasadnionym interesem Przetwarzającego jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług własnych oraz produktów lub usług partnerów; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług NB Serwis sp. z o. o. oraz produktów lub usług partnerów.
   W razie nie zawarcia  umowy z NB Serwis sp. z o. o tj. Przetwarzającym oraz po zakończeniu umowy – zgoda ta będzie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika. W przypadku niewyrażenia zgody, dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane w celu marketingowym w razie nie zawarcia umowy oraz po jej zakończeniu,
  4. zapewnienia możliwości kontroli, z jakiej lokalizacji wypożyczono oraz dokonano zwrotu rowerów w Rowerowe Łódzkie z wykorzystaniem systemu GPS lub weryfikacji, gdzie znajduje się rower w razie braku jego zwrotu – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Operatora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora oraz Operatora jest ochrona interesów majątkowych poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie roweru,
  5. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez NB Serwis sp. z o. o., związanymi z zawartą z Użytkownikiem umową – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Operatora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora oraz Operatora jest umożliwienie ustalania, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom, Podprzetwarzającym: dostawcom usług IT, dostawcom usług lokalizacyjnych (GPS), dostawcom usług marketingowych, operatorom płatności w Internecie, kurierom i operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz prawne.
 7. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez użytkownika umowy z Operatorem. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.  Przetwarzający  przestanie wcześniej przetwarzać dane w celu marketingowym w trakcie obowiązywania umowy w razie zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym celu.
 8. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w celu przekazywania Użytkownikowi treści marketingowych przez Przetwarzającego NB Serwis sp. z o. o.   można wycofać w każdym czasie. Sposób wycofania zgody wskazany jest w Polityce Prywatności NB Serwis sp. z o. o Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika będzie prawnie uzasadniony interes Przetwarzającego , przysługiwać mu będzie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, tj. w szczególności przysługiwać będzie mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu przekazywania mu treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy zawartej z Przetwarzającym.
 10. Po zakończeniu realizacji usługi obsługi Systemu Rowerowe Łódzkie Przetwarzający zobowiązany jest przekazać Administratorowi bazę danych osobowych w formacie XML, pozwalającym na identyfikację danych zawartych w zbiorze danych, z kodowaniem znaków w standardzie Unicode UTF-8 na dysku(ach) DVD_R uaktualnioną na dzień rozwiązania umowy na realizacje obsługi systemy Rowerowe Łódzkie oraz wydać dokumentację papierową wytworzoną w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także usunąć trwale, wszystkie przetwarzane dane osobowe z systemu informatycznego oraz posiadanych nośników, rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 11. Użytkownikowi przysługiwać będzie prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu lub miejsca pracy Użytkownika lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 12. Jako że dane Użytkownika przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy oraz zgody (w razie jej wyrażenia) – użytkownikowi przysługiwać będzie także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczy Przetwarzającemu, tj. do otrzymania od Przetwarzającego danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Takie dane będą mogły zostać przez użytkownika przesłane innemu Przetwarzającemu danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności NB Serwis sp. z o. o.
 13. Podanie danych osobowych w celu założenia konta oraz następnie korzystania z usług oferowanych w ramach Rowerowe Łódzkie jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Podanie danych dla potrzeb przekazywania treści marketingowych jest dobrowolne.
 14. Treść poszczególnych transakcji / wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy tj. Operatorowi oraz Administratorowi danych. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny Rowerowe Łódzkie. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej na okres 6 miesięcy i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy oraz nie dłuższy niż 2 lata, od dnia odpowiedzi na reklamację. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
 15. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 16. Administrator oraz Przetwarzający dane osobowe - Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nieujawniania ich innym podmiotom z wyłączeniem podmiotów działających na zlecenie Przetwarzającego lub Administratora w tym podmiotów wyszczególnionych w ust.5 , chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Operatorem.
 17. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Przetwarzający, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer danego serwisu internetowego na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron systemu Rowerowego Łódzkiego oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności NB Serwis sp. z o. o. 


Powiadom znajomego