W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2020 r.

INFORMACJA W SPRAWIE
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 2020r.


Informuję, że od dnia 1 stycznia 2020r. roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określone w Uchwale Nr X/144/19 Rady Miejskiej w Pabianicach  z dnia 3 września 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2019 r. poz.5191).

Zgodnie z § 1. 2 i § 1. 3 tej uchwały stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadającą na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której odpady komunalne zbierane i odbierane są:

 • w sposób selektywny wynosi 16,00 zł miesięcznie;
 • w sposób nieselektywny wynosi 32,00 zł miesięcznie.

Zgodnie z § 2. 2. i § 2. 3 tej uchwały stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i są one zbierane i odbierane w sposób selektywny, za jeden pojemnik o pojemności wynosi:

 1. 120 l –  40,00 zł miesięcznie;
 2. 140 l –  47,00 zł miesięcznie;
 3. 240 l –  80,00 zł miesięcznie;
 4. 1100 l –  367,00 zł miesięcznie;
 5. worek (60 l) –  20,00 zł miesięcznie.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nie są one zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka za jeden pojemnik o pojemności wynosi:

 1. 120 l – 80,00 zł miesięcznie;
 2. 240 l – 160,00 zł miesięcznie;
 3. 1100 l – 734,00 zł miesięcznie;
 4. worek (60l) – 40,00 zł miesięcznie.
 

Zgodnie z § 4 uchwały dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości:

 1. 50,50 zł jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 2. 101,00 zł jeśli odpady komunalne nie są w zbierane i odbierane sposób selektywny.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),  w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie musi składać nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.


Przypomina się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w terminach:

za styczeń i luty do 10 marca

za marzec i kwiecień do 10 maja

za maj i czerwiec do 10 lipca

za lipiec i sierpień do 10 września

za wrzesień i październik do 10 listopada

za listopad i grudzień do 10 stycznia roku następnego


Wpłat można dokonywać w Kasie nr 3 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 (I piętro) w godzinach: poniedziałek, środa i czwartek 8:00 – 15:00, wtorek 8:00 – 16:00, piątek 8:00 – 14:00 lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Pabianicach nr: 04 1560 0013 2473 5210 8000 0004 w GETIN NOBLE BANK S.A.

Ponadto informuję, że jeśli upłynął termin płatności opłaty, a opłata nie została zapłacona, od powstałej zaległości Strona powinna samodzielnie naliczyć odsetki za zwłokę od następnego dnia po dniu upływu terminu płatności, włącznie – do dnia wpłacenia opłaty.

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszego zawiadomienia lub wpłacenia w niepełnej wysokości, zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


Informacyjnie podaję, że:

 • niewłaściwy sposób świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne można zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach do godziny 12 następnego dnia roboczego po wystąpieniu nieprawidłowości w jeden z następujących sposobów: telefonicznie pod numerem telefonu: 42 22 54 629, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odpady@um.pabianice.pl, pisemnie lub osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, UMP  ul. św. Jana 4 pok. 21
 • sprawy związane z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tą opłatą można kierować do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych – Referat Opłat za Odpady Komunalne  ul. Zamkowa 16 pok. 17 tel. 42 22 54 648 lub 514 944 431.


Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianic:Powiadom znajomego