W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : III/29/24
uchwała nr III/29/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Pabianic z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/28/24
uchwała nr III/28/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Pabianic za rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/27/24
uchwała nr III/27/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Pabianic za rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/26/24
uchwała nr III/26/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr II/12/24 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie określenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/25/24
uchwała nr III/25/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w sąsiedztwie ulicy Rypułtowickiej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/24/24
uchwała nr III/24/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach przy ulicy Gen. Zygmunta "Waltera" Janke
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/23/24
uchwała nr III/23/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/622/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
status uchwały nieobowiązująca
uchwała nr : III/22/24
uchwała nr III/22/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak i jednostkami administracji rządowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/21/24
uchwała nr III/21/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zatwierdzenia projektu nr FELD.07.12-IP.01-0059/23 pod tytułem „Zdrowa rodzina” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/20/24
uchwała nr III/20/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Barucha 35, 35A, 37, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/19/24
uchwała nr III/19/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Pabianice na wymianę węglowych źródeł ciepła, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Pabianic
status uchwały nieobowiązująca
uchwała nr : III/18/24
uchwała nr III/18/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/17/24
uchwała nr III/17/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/16/24
uchwała nr III/16/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/15/24
uchwała nr III/15/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/14/24
uchwała nr II/14/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Pabianic
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/13/24
uchwała nr II/13/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/12/24
uchwała nr II/12/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie określenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach
status uchwały zmieniona
Uwagi zmieniona Uchwałą Nr III/26/24
uchwała nr : II/11/24
uchwała nr II/11/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach oraz ustalenia przedmiotu ich działania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/10/24
uchwała nr II/10/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP
status uchwały nieobowiązująca
uchwała nr : II/9/24
uchwała nr II/9/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr LXVII/640/23 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez Miasto Pabianice
status uchwały nieobowiązująca
uchwała nr : II/8/24
uchwała nr II/8/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/7/24
uchwała nr II/7/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/6/24
uchwała nr II/6/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/5/24
uchwała nr II/5/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 r.
status uchwały obowiązująca