W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : LXXVII/752/24
uchwała nr LXXVII/752/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pabianice
status uchwały nieobowiązująca
uchwała nr : LXXVII/751/24
uchwała nr LXXVII/751/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXXVII/750/24
uchwała nr LXXVII/750/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXXVII/749/24
uchwała nr LXXVII/749/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXXVII/748/24
uchwała nr LXXVII/748/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXXVII/747/24
uchwała nr LXXVII/747/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXXVII/746/24
uchwała nr LXXVII/746/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXXVI/745/24
uchwała nr LXXVI/745/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pabianice na rok 2024”
status uchwały nieobowiązująca
uchwała nr : LXXVI/744/24
uchwała nr LXXVI/744/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zatwierdzenia udziału w realizacji projektu nr FELD.07.05.-IP.01-116/23 pod tytułem „CIS na FUL” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXXVI/743/24
uchwała nr LXXVI/743/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr FELD.07.05.-IP.01-102/23 pod tytułem „Aktywna przemiana” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXXVI/742/24
uchwała nr LXXVI/742/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej w Pabianicach przez SIM Łódzkie Sp. z o.o., w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa, a także określenia maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego
status uchwały nieobowiązująca
uchwała nr : LXXVI/741/24
uchwała nr LXXVI/741/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXXVI/740/24
uchwała nr LXXVI/740/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 18-87/7, 18-86/13, 18-86/8, 18-85/1, 18-84/16, 18-84/17, 18-84/18 i 18-83/1, położonych w Pabianicach w rejonie ulicy Polnej
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2460
uchwała nr : LXXVI/739/24
uchwała nr LXXVI/739/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach przy ul. Podmiejskiej 103-107
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2320
uchwała nr : LXXVI/738/24
uchwała nr LXXVI/738/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2459
uchwała nr : LXXVI/737/24
uchwała nr LXXVI/737/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zbycia udziału 1/4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Pabianice w nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Jaśminowej 12
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXXVI/736/24
uchwała nr LXXVI/736/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Adama Mickiewicza 6A, 8, 8A, 10, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXXVI/735/24
uchwała nr LXXVI/735/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Popławskiej 9A, 9B, 11, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXXVI/734/24
uchwała nr LXXVI/734/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcy lokalu w nabyciu budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu położonego w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 95 wraz z gruntem - działka nr 115 w obrębie P-2
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXXVI/733/24
uchwała nr LXXVI/733/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawarcia porozumienia z Województwem Łódzkim
status uchwały obowiązująca