W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LXIII/595/23
uchwała nr LXIII/595/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/594/23
uchwała nr LXIII/594/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/593/23
uchwała nr LXIII/593/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/592/23
uchwała nr LXII/592/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Pabianice
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 1873
uchwała nr: LXI/591/23
uchwała nr LXI/591/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pabianice na rok 2023”
status uchwały nieobowiązująca
Uwagi stwierdzono nieważność Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Łódzkiego PNIK-I.4131.243.2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 4.04.2023 r.; traci moc Uchwałą Nr LXIV/605/23
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2408
uchwała nr: LXI/590/23
uchwała nr LXI/590/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Pabianic na lata 2023-2025
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/589/23
uchwała nr LXI/589/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr LVII/567/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2407
uchwała nr: LXI/588/23
uchwała nr LXI/588/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXII/256/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2020 r. zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2406
uchwała nr: LXI/587/23
uchwała nr LXI/587/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2405
uchwała nr: LXI/586/23
uchwała nr LXI/586/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian w programie osłonowym dla mieszkańców Miasta Pabianic „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, przyjętym uchwałą Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą Nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019 r.
status uchwały obowiązująca