W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Uchwały

uchwała nr: LIX/577/23
uchwała nr LIX/577/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku łub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
status uchwały nieobowiązująca
uchwała nr: LVIII/576/22
uchwała nr LVIII/576/22
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2022-2035
status uchwały nieobowiązująca
Uwagi traci moc Uchwałą Nr LVII/572/22 z dnia 20.12.2022 r.
uchwała nr: LVIII/575/22
uchwała nr LVIII/575/22
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/574/22
uchwała nr LVIII/574/22
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/573/22
uchwała nr LVII/573/22
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2023 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/572/22
uchwała nr LVII/572/22
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023-2038
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/571/22
uchwała nr LVII/571/22
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Łódź przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Łódź
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/570/22
uchwała nr LVII/570/22
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Pabianic na lata 2023-2025
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/569/22
uchwała nr LVII/569/22
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianic na lata 2023-2025
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/568/22
uchwała nr LVII/568/22
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice
status uchwały nieobowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 265