W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Pabianice po zgonie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy lokale mieszkaniowe, użytkowe i garaże
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Lokalowych

Treść

Karta usługi publicznej
Wydziału Spraw Lokalowych - Referatu Spraw Lokalowych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

 

Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Pabianice po zgonie

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.),
Uchwała Nr XXXI/333/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1546),
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),
Uchwała Nr XXVIII/372/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2021 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 4222),
Zarządzenie Nr 174/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 4381),
Zarządzenie Nr 221/2021/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4154),
Uchwała Nr XXXIII/363/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 2733).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Lokalowych, Referat Spraw Lokalowych, 95-200 Pabianice, ul. Gabriela Narutowicza 33
pokój nr 10, tel. +48 42 22 54 634, faks + 48 42 22 54 602
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

 • wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Pabianice po zgonie potwierdzony przez administratora budynku - druk wniosku dostępny w Wydziale Spraw Lokalowych lub na stronie internetowej Urzędu.
 • osoby, które nie wstąpiły w stosunek najmu po zgonie z mocy prawa składają oprócz wniosku:
  • deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku - druk deklaracji dostępny w Wydziale Spraw Lokalowych lub na stronie internetowej Urzędu;
  • dokumenty (do wglądu) potwierdzające dochód  za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. Wysokość dochodu obliczona wg pouczenia dla wnioskodawcy o zasadach wyliczania dochodu, które dostępne jest w Wydziale Spraw Lokalowych lub na stronie internetowej Urzędu;
  • w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o wysokości dochodów od pracodawcy;
  • pouczenie do wniosku;
  • oświadczenie o stanie majątkowym (do wypełnienia przez każdego pełnoletniego członka gospodarstwa domowego) - druk oświadczenia dostępny w Wydziale Spraw Lokalowych lub na stronie internetowej Urzędu.

Załączniki:

 • akt zgonu (do wglądu),
 • opcjonalnie na żądanie Prezydenta Miasta Pabianic w razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych w przedstawionej deklaracji należy złożyć zaświadczenie naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wnioskodawcę oraz innych członków jego gospodarstwa domowego,
 • opcjonalnie (do wglądu) odpowiednie dokumenty potwierdzające podawane dodatkowo informacje,
 • dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Złożenie dokumentów: Wydział Spraw Lokalowych - Referat Spraw Lokalowych, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój 10.
Odbiór dokumentów: odpowiedź na podanie przesyłana na adres korespondencyjny lub do odbioru osobistego w Wydziale Spraw Lokalowych - Referacie Spraw Lokalowych, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój 10.

Termin realizacji
Informacja o ustaleniu wstąpienia lub nie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Pabianice po zgonie najemcy udzielana jest w terminie do 30 dni od daty złożenia dokumentów. W przypadku konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony.

Sposób załatwienia sprawy
Udzielenie pisemnej odpowiedzi na wniosek lub podanie.

Opłaty
W przypadku pełnomocnictwa dla osoby, która nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem względem wnioskodawcy wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych, ul. Gabriela Narutowicza 33 pokój 16 (poniedziałek - piątek 8.00-14.00, ostatni dzień roboczy miesiąca 8.00-13.00), w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, I piętro (poniedziałek, środa, czwartek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-14.00) lub na konto: Getin Noble Bank  S.A. Nr 58 1560 0013 2473 5210 8000 0002.

Tryb odwoławczy
Odwołanie rozpatruje Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic upoważniony przez Prezydenta Miasta Pabianic.
Ponadto wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia pozwu do sądu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy.

Dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

 

Załączniki

Druk wniosku pdf, 120 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane