W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Kwalifikacja wojskowa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy obronność
Komórka odpowiedzialna Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

Treść

Karta usługi publicznej
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach


Kwalifikacja wojskowa


Podstawa prawna
Ustawa z dnia z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534);
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321)

Miejsce załatwienia sprawy
Określone w obwieszczeniu Wojewody Łódzkiego oraz w wezwaniu imiennym Prezydenta Miasta Pabianic

Wymagane dokumenty

 1. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
  1. prezydentowi miasta – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia,
  3. wojskowemu komendantowi uzupełnień na potrzeby ewidencji wojskowej:
   • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
   • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
   • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji (w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku).
 2. Osoba, która stawała już do do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
  1. prezydentowi miasta – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniej kwalifikacji;
  3. wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa) oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje zawodowe.


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Określone w obwieszczeniu Wojewody Łódzkiego oraz w wezwaniu imiennym Prezydenta Miasta Pabianic.

Termin realizacji
W dniu stawienia się.

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie orzeczenia i dokumentu wojskowego.

Opłaty
Bez opłat.

Tryb odwoławczy
Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenie. Orzeczenie to może być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.

Dodatkowe informacje

 • Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się do kwalifikacji wojskowej.
 • Osoba podlegająca obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowana na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający powyżej dwóch miesięcy na terenie miasta Pabianic obowiązana jest stawić się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu wskazanym przez Prezydenta Miasta Pabianic w wezwaniu imiennym lub w obwieszczeniu Wojewody Łódzkiego.
 • Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 • Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się osoby podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu przed Prezydentem Miasta Pabianic, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
 • Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym Prezydenta Miasta Pabianic, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.
 • Osobę podlegającą obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w stosunku do której orzeczono stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osobę podlegającą obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej całkowicie niezdolną do pracy oraz niezdolną do samodzielnej egzystencji lub uznaną za całkowicie niezdolną do pracy jak również osobę podlegającą obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zaliczoną do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, można nie poddawać badaniom lekarskim, jeżeli przedstawi komisji wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność osoby podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej do czynnej służby wojskowej.
 • Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w danym roku szkolnym kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą osiemnaście lat życia – do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata. Kobiety te mogą być uprzednio poddane obowiązkowi stawienia się do rejestracji.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane