Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Obronność

Komórka odpowiedzialna Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

Treść

Karta usługi publicznej
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach


Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.1534 )

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Pabianicach, Stanowisko do spraw wojskowych,
ul. św. Jana 10, 95–200 Pabianice
II piętro, pokój nr 10, tel. +48 42 22 54 605
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

 1. pisemny, uzasadniony i udokumentowany wniosek zawierający następujące dane:
  • imię i nazwisko oraz imię ojca żołnierza (osoby, której doręczono kartę powołania do służby wojskowej), rok urodzenia żołnierza (osoby, której doręczono kartę powołania do służby wojskowej),
  • dane osoby składającej wniosek (imię i nazwisko, adres zamieszkania),
  • rodzaj czynnej służby wojskowej,
  • termin odbywania służby,
  • uzasadnienie zawierające powód ubiegania się o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny


oraz odpowiednio do okoliczności sprawy:
 

 1. zaświadczenie o dochodach członków rodziny żołnierza (osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej): zaświadczenie zakładu pracy lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół, a w przypadku bezrobotnych – zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku,
 2. oświadczenie o konieczności informowania urzędu o zmianach w sytuacji rodzinnej lub finansowej,
 3. oświadczenie osób pozostających w nieformalnym związku o dobrowolnym i systematycznym dostarczaniu środków pieniężnych na utrzymanie dziecka przez żołnierza (osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej),
 4. zaświadczenie jednostki wojskowej o rozpoczęciu odbywania służby wojskowej,
 5. karta powołania do odbycia służby wojskowej (do wglądu),
 6. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (do wglądu),
 7. odpis skrócony aktu małżeństwa (do wglądu),
 8. dowody osobiste zainteresowanych osób (do wglądu).


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesantów, ul. Zamkowa 16, lub Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych, ul. św. Jana 10, II piętro, pokój nr 10.
Odbiór dokumentów: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych, ul. św. Jana 10, II piętro, pokój nr 10.

Termin realizacji
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

 • bez zbędnej zwłoki;
 • dla sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca;
 • dla sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty
Brak.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic.

Dodatkowe informacje
Członkami rodziny żołnierza odbywającego służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu,
są: jego żona, dzieci, rodzice, oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Wniosek może zostać złożony przez uprawnionego członka rodziny.

Żołnierz jest zobowiązany do informowania płatnika (dowódcę jednostki) o każdej zmianie sytuacji finansowej rodziny.
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij