W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Złożenie informacji/korekty informacji w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, przez osobę fizyczną

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Karta usługi publicznej
Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Zgłoszenie przez osobę fizyczną przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, stanowiącego współwłasność lub znajdującego się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 70),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1104),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. z dnia 26 czerwca 2019 r., poz. 1185),
 • Uchwała Nr LIV/545/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r., poz. 6375),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 333),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1105),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2019 r., poz. 1153);.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. 2022 r., poz. 995),
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 888),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2019 r., poz. 1126),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2019 r., poz. 1154),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 996).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
pokój nr 15, tel. +48 42 22 54 640, +48 42 22 54 646
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty
W zależności od rodzaju podatku:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
Informacja o gruntach (IR-1)
Informacja o lasach (IL-1)

Załączniki :
W zależności od rodzaju podatku:
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)

W przypadku korzystających ze zwolnień od opodatkowania:
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

W zależności od charakteru sprawy:
akt notarialny,
umowa najmu,
oświadczenie podatnika.

Wzory informacji obowiązujące od 1 lipca 2019 r. są dostępne do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów lub w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, pok. nr 15.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, ul. Zamkowa 16 (przekazanych korespondencyjnie) i Referat Podatków i Opłat Lokalnych pokój 15 ul. Zamkowa 16 lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /1311aholak/SkrytkaESP (wymagany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP). 
Odbiór dokumentów: Korespondencja przekazywana za pośrednictwem poczty, doręczycieli UMP lub na żądanie podatnika odbiór osobisty w pok. nr 15 bądź elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia sprawy
Wprowadzenie do ewidencji podatkowej i wystawienie decyzji.

Opłaty
Brak.

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji podatkowej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje
W przypadku zaistnienia zdarzenia skutkującego zmianą wysokości podatku należy złożyć korektę informacji podatkowej w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
Podatki płaci się w terminach określonych w decyzji o wysokości podatku na dany rok podatkowy, w kasie nr 1 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, pok. nr 1 (parter), czynnej w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-14.00 na indywidualnie nadane numery kont bankowych w banku obsługującym Urząd Miejski w Pabianicach w związku z usługą masowej płatności (numery podane są w decyzji podatkowej).

Powiadom znajomego