W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Złożenie deklaracji/korekty deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, przez osobę prawną i jednostkę organizacyjną, w tym spółkę nieposiadającą osobowości prawnej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Karta usługi publicznej
Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Złożenie deklaracji/korekty deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, przez osobę prawną i jednostkę organizacyjną, w tym spółkę nieposiadającą osobowości prawnej

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 70),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1104),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. z dnia 26 czerwca 2019 r., poz. 1185),
 • Uchwała Nr LIV/545/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r., poz. 6375),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 333),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1105),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2019 r., poz. 1153),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. 2022 r., poz. 995),
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 888),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2019 r., poz. 1126),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2019 r., poz. 1154),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 996).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
pokój nr 15, tel. +48 42 22 54 640, +48 42 22 54 646
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty
W zależności od rodzaju podatku:
Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

Załączniki:
W zależności od rodzaju podatku:
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach  opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)

W przypadku korzystających ze zwolnień od opodatkowania:
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)
w zależności od charakteru sprawy:
akt notarialny - kserokopia,
umowa najmu - kserokopia,
oświadczenie podatnika.
Wzory informacji obowiązujące od 1 lipca 2019 r. są dostępne do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów lub w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, pok. nr 15.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, ul. Zamkowa 16 (przekazanych korespondencyjnie) i Referat Podatków i Opłat Lokalnych pokój 15 ul. Zamkowa 16 lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /1311aholak/SkrytkaESP (wymagany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP). 
Odbiór dokumentów: Korespondencja przekazywana za pośrednictwem poczty, doręczycieli UMP lub na żądanie podatnika odbiór osobisty w pok. nr 15 bądź elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia sprawy
Wprowadzenie do ewidencji podatkowej.

Opłaty
Brak.

Tryb odwoławczy
Brak.

Dodatkowe informacje
Deklaracja na podatek od nieruchomości powinna zostać złożona do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia podatkowego. Podatek płaci się w miesięcznych ratach: za styczeń do 31 stycznia, za kolejne miesiące do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualnie nadane numery kont bankowych w w banku obsługującym Urząd Miejski w Pabianicach w związku z usługą masowej płatności lub w kasie nr 1 (parter) Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, czynnej w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-14.00.

Deklaracja na podatek rolny powinna zostać złożona do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia podatkowego. Podatek płaci się w ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada na indywidualnie nadane numery kont bankowych w w banku obsługującym Urząd Miejski w Pabianicach w związku z usługą masowej płatności lub w kasie nr 1 (parter) Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, czynnej w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-14.00.

Deklaracja na podatek leśny powinna zostać złożona do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia podatkowego. Podatek płaci się w miesięcznych ratach do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualnie nadane numery kont bankowych w w banku obsługującym Urząd Miejski w Pabianicach w związku z usługą masowej płatności lub w kasie nr 1 (parter) Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, czynnej w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-14.00.

Powiadom znajomego