W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Uzyskanie zaświadczenia o: niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzające stan zaległości; wysokości zaległości podatnika; wysokości zaległości spadkodawcy; wysokości zaległości zbywającego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Karta usługi publicznej
Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Uzyskanie zaświadczenia o:

 • niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzające stan zaległości
 • wysokości zaległości podatnika
 • wysokości zaległości spadkodawcy
 • wysokości zaległości zbywającego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Tekst jednolity: Dz. U. 2022 r., poz. 1451),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Opłat za Odpady Komunalne
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
pokój nr 17, tel. +48 42 22 54 648
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej (druk dostępny do pobrania jako załącznik do niniejszej karty). Na wniosku o wydanie zaświadczenia wymagane jest podanie NIP-u i numeru PESEL wnioskodawcy, jak również należy wskazać, gdzie oraz w jakim celu będzie składane zaświadczenie.
 • Załączniki:
  • dowód wpłaty opłaty skarbowej,
  • pełnomocnictwo (jeżeli z wnioskiem występuje inna osoba niż podatnik).

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, ul. Zamkowa 16 lub Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, pokój nr 17 lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /1311aholak/SkrytkaESP (wymagany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP). 
Odbiór dokumentów: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Opłat za Odpady Komunalne, I piętro, pokój nr 17 lub doręczenie za pośrednictwem poczty lub doręczycieli Urzędu Miejskiego w Pabianicach bądź elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (na żądanie wnoszącego o wydanie zaświadczenia).

Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia.

Opłaty
21,00 PLN za zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie lub stwierdzające stan zaległości.
17,00 PLN za pozostałe zaświadczenia.
Do opłat zastosowanie mają przepisy ustawy o opłacie skarbowej, w tym dotyczące wyłączenia od opłaty i zwolnień.

Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienie, na które przysługuje prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic.

Dodatkowe informacje
Opłatę skarbową można uiścić w kasie nr 1 Urzędu Miejskiego, ul. Zamkowa 16, parter, pokój nr 1 lub na rachunek bankowy w banku obsługującym Urząd Miejski w Pabianicach nr: 58 1560 0013 2473 5210 8000 0002.

Załączniki

Wniosek pdf, 52 kB

Powiadom znajomego