W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie - obiektu niebędącego obiektem hotelarskim na terenie gminy miejskiej Pabianice

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych

Karta usługi publicznej
Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie – obiektu niebędącego obiektem hotelarskim na terenie gminy miejskiej Pabianice

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, ul. Gabriela Narutowicza 33,
95-200 Pabianice, pokój nr 16a, tel. +48 42 22 54 631
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00–16.00
wtorek: 8.00–17.00
piątek: 8.00–15.00

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
  Załączniki:
  • deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów,  w których świadczone są usługi hotelarskie,
  • opis obiektu. 
  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy dołączyć odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Złożenie dokumentów w formie pisemnej: Biuro Obsługi Interesantów, ul. Zamkowa 16 lub Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, ul. Gabriela Narutowicza 33, 95-200 Pabianice, pokój nr 16a.

Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 m-ca od złożenia wniosku.

Obowiązek zgłoszenia:
Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie hotelarskim (nie będącym: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym) oraz rolnik zamierzający wynajmować pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie mają obowiązek dokonania zgłoszenia o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych., liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję innych obiektów, o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług (informacji tych nie uważa się za ww. zgłoszenie do ewidencji).
Rolnik świadczący usługi w gospodarstwie rolnym ma obowiązek informowania organu prowadzącego ewidencję o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Opłaty

 1. Złożenie wniosku nie podlega opłacie.
 2. Opłata skarbowa:
  • 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa (jeśli ustanowiono pełnomocnika),
  • 17,00 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie świadczenia usług hotelarskich

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

Załączniki

Powiadom znajomego