W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której usytuowany jest budynek

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zbywanie, nabywanie nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Treść

Karta usługi publicznej
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Pabianicach


Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której usytuowany jest budynek


Podstawa prawna
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Uchwała nr XXXIV/316/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice ich zbywania, zamiany i darowizny, zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych, oddawania nieruchomości w trwały zarząd, obciążania prawami rzeczowymi ograniczonymi, użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (ze zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 95-200 Pabianice
II piętro, lokal nr 7, tel. +48 42 22 54 603
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

 • Wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - druk do pobrania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami lub jako załącznik do procedury.
 • Załączniki:
  • Kserokopia umowy najmu lub decyzji o przydziale lokalu.
  • Załącznik nr 1 – oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do innego mieszkania lub nieruchomości.
  • Załącznik nr 2 – informacja o lokalu i budynku (wypełniona przez Rejon Obsługi Mieszkańców).
  • W przypadku zmiany stanu cywilnego najemcy w okresie najmu lokalu mieszkalnego – dokumenty potwierdzające aktualny stan cywilny najemcy (akt zawarcia związku małżeńskiego, akt zgonu współmałżonka lub współnajemcy, orzeczenie o rozwodzie lub separacji).
  • Zaświadczenie z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: niezaleganiu w opłatach za czynsz, że nie została z tego lub innego powodu wypowiedziana umowa najmu oraz, że nie ma wyroku o eksmisję z lokalu.
  • Pismo z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej informujące, że najemca poniósł nakłady w lokalu, jakie roboty zostały wykonane, czy ZGM partycypował w kosztach oraz, że czynności te zostały wykonane za zgodą Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
  • Dowód wpłaty kwoty 1.000,00 zł. na poczet kosztów przygotowania dokumentów niezbędnych do sprzedaży lokalu – inwentaryzacji budowlanej, operatu szacunkowego lokalu i udziału w nieruchomości gruntowej oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu (ww. kwotę należy uiścić w kasie Urzędu - przy ul. Zamkowej 16, I piętro lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
  • Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy notarialnej zbycia lokalu.


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, ul. Zamkowa 16 lub Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 95-200 Pabianice, II piętro, lokal nr 7.
Odbiór dokumentów: Korespondencja dostarczana za pośrednictwem poczty lub doręczycieli Urzędu Miejskiego w Pabianicach bądź odbiór w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 95-200 Pabianice, II piętro, lokal nr 7.

Termin realizacji
Do 30 dni od daty podpisania protokołu z rokowań.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Umowa notarialna zbycia lokalu.
 2. W przypadku odmowy zbycia pismo Urzędu Miejskiego kończące sprawę.


Opłaty

 1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
 2. W przypadku przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia na rzecz najemcy wnioskodawca ponosi:
  1. koszty przygotowania lokalu do zbycia (wykonania inwentaryzacji budowlanej, operatu szacunkowego lokalu i udziału w nieruchomości gruntowej, świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu),
  2. koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisami sądowymi.


Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje
Dokumenty pozyskiwane i sporządzane w trakcie przygotowywania lokalu do sprzedaży:

 1. Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów oraz odpisy z księgi wieczystej nieruchomości – w celu sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości objętej wnioskiem.
 2. Przeprowadzenie postępowania ustalającego roszczenia osób trzecich w stosunku do nieruchomości objętych wnioskiem, w tym poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców w sprawie o zwrot nieruchomości.
 3. Sprawdzenie, czy nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez gminę.
 4. Wystąpienie o opinię urbanistyczną z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Zlecenie wykonania inwentaryzacji budowlanej lokalu.
 6. Wystąpienie z wnioskiem do Starosty Pabianickiego o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.
 7. Zlecenie wykonania operatu szacunkowego lokalu i udziału w nieruchomości gruntowej – lokale zbywane są na warunkach finansowych ustalonych na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.
 8. Zlecenie wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu.
 9. Wystąpienie przez Prezydenta Miasta Pabianic o uzyskanie opinii właściwej komisji Rady Miejskiej – w przypadkach wskazanych w uchwale nr XXXIV/316/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 22 września 2004 r.
 10. Wydanie przez Prezydenta Miasta Pabianic zarządzenia w sprawie przeznaczenia lokalu do zbycia na rzecz najemcy wraz z wykazem tego lokalu podanym do publicznej wiadomości.
 11. Sporządzenie i podpisanie protokołu z rokowań.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane