W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Akty nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy oświata
Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji Kultury i Sportu

Treść

Karta usługi publicznej
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Pabianicach


Akty nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 ze zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. św. Jana 10, II piętro, 95-200 Pabianice
tel. +48 42 22 54 652
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

  1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego – oryginały lub poświadczone kopie;
  2. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
    1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
    2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela
    3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
    4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Złożenie dokumentów: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. św. Jana 10, II piętro.
Odbiór dokumentów: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. św. Jana 10, II piętro.

Termin realizacji
Organ prowadzący powiadamia nauczyciela, który złożył kompletny wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji egzaminacyjnej.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Sposób załatwienia sprawy
Powołanie komisji egzaminacyjnej, przeprowadzenie egzaminu i wydanie aktu mianowania.

Opłaty
Brak.

Tryb odwoławczy
Od decyzji organu prowadzącego przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Jeżeli dokumentacja złożona przez nauczyciela nie spełnia wymogów formalnych organ prowadzący wskazuje stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane