W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Egzekucja obowiązku szkolnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy oświata
Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji Kultury i Sportu

Treść

Karta usługi publicznej
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Pabianicach


Egzekucja obowiązku szkolnego


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1594)
Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1541 ze zmianami)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. św. Jana 10, II piętro, 95-200 Pabianice
tel. +48 42 22 54 652
w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

  • Wniosek wierzyciela obowiązku szkolnego skierowany do organu egzekucyjnego (Gminy Miejskiej Pabianice) wraz z wystawionym przez niego tytułem wykonawczym.
  • Załączniki:
    • Upomnienie dyrektora szkoły – wierzyciela obowiązku szkolnego, skierowane do rodziców (opiekunów prawnych dziecka), zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Złożenie dokumentów: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. św. Jana 10, II piętro.
Odbiór dokumentów: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. św. Jana 10, II piętro.

Termin realizacji
Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.

Sposób załatwienia sprawy
Postanowienie organu egzekucyjnego o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

Opłaty
Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego (rodziców, prawnych opiekunów dziecka) i są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.

Tryb odwoławczy
Zażalenie na postanowienie organu egzekucyjnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Dodatkowe informacje
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Spełnia się go przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
Art. 16 ustawy o systemie oświaty określa odstępstwa od tych zasad.
Z obowiązkiem szkolnym wiążą się szczegółowe obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, wymienione w art. 18 ustawy o systemie oświaty.
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane