W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy alkohol
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych

Treść

Karta usługi publicznej
Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

 

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 735)
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)
Uchwała Rady Miejskiej w Pabianicach nr Nr XX/240/20 z dnia 24 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę nr LVII/733/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Pabianice
Uchwała Rady Miejskiej w Pabianicach nr LVII/732/18 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta Pabianice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 16.08.2018 r., poz. 4142)

Przerwa codziennie poniedziałek - piątek w godz. 12.00 - 13.00

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesantów, ul. Zamkowa 16 lub Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, ul. Gabriela Narutowicza 33, 95-200 Pabianice, pokój nr 16a.
Odbiór dokumentów: Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, ul. Gabriela Narutowicza 33, 95-200 Pabianice, pokój nr 16a.

Termin realizacji
1 miesiąc.

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na okres do 2 dni.

Opłaty
Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 1/12 opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń tj. odpowiednio:

  • za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 43,75 zł,
  • za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 2,5% do 18% alkoholu – 43,75 zł,
  • za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – 175 zł.


Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, (poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00, I piętro) lub na konto: GETIN NOBLE BANK S.A. nr 31 1560 0013 2473 5210 8000 0003.

Opłata skarbowa:

  • 17 zł - za pełnomocnictwo.
  • 5 zł - za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, od każdej pełnej lub zaczętej strony.


Tryb odwoławczy

Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje stronie odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic w terminie 14 dni od doręczenia decyzji odmownej.

Dodatkowe informacje

  1. O zezwolenie jednorazowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
  2. Na podstawie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może się odbywać,  zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez  masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez organizatora imprezy.
  3. Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku. W przypadku utraty przez przedsiębiorcę fizycznego egzemplarza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, można wystąpić o wydanie uwierzytelnionej kopii tego zezwolenia.

 

 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane