W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy oświata
Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji Kultury i Sportu

Karta usługi publicznej
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół

Podstawa prawna
Art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 737).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. św. Jana 10, II piętro, 95-200 Pabianice
tel. +48 42 22 54 639
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola/ośrodka lub wniosek o zwrot kosztów dowozu - druki do pobrania w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu lub na stronie internetowej Urzędu,
 2. załączniki:
  1. kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
  2. kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  3. zaświadczenie ze szkoły/przedszkola/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. św. Jana 10, II piętro, pokój nr 1

Termin realizacji
Rok szkolny, 5 dni w tygodniu w trakcie trwania zajęć dydaktycznych.

Sposób załatwienia sprawy
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest formie:

 1. Dowozu zorganizowanego (zbiorowego). Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego z zachowaniem zasady konkurencyjności i zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych  przez Prezydenta Miasta Pabianic
  • Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych).
  • Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych.
  • Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumieniu z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych na danej trasie.
  • Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną są zobowiązani do oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem. Pojazd oczekuje na dziecko w drodze do szkoły maksymalnie do 2 minut.
   Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z przewoźnikiem.
  • W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w formie pisemnej lub telefonicznej w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji.
 2. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica). Zwrot kosztów przejazdu określony jest w umowie zawartej pomiędzy rodzicem, a Prezydentem Miasta Pabianic, na podstawie rachunku stanowiącego załącznik do  umowy.
 3. Dowóz indywidualny (przewoźnik wybrany w drodze przetargu): Koszty każdorazowego przejazdu pokrywa rodzic wg stawki ustalonej w umowie Prezydenta Miasta Pabianic z przewoźnikiem. Refundacja kosztów następuje na rachunek bankowy rodziców w ciągu 14 dni od dostarczenia rachunków do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Opłaty
Brak

Tryb odwoławczy
Brak.

Dodatkowe informacje

 1. Refundacja kosztów dowozu nie przysługuje za dni nieobecności ucznia w szkole/placówce oświatowej.
 2. Umowa zawierana jest na rok szkolny

Załączniki

Powiadom znajomego