W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Pabianice po zakończonej umowie najmu socjalnego lokalu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy lokale mieszkaniowe, użytkowe i garaże
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Lokalowych

Karta usługi publicznej
Wydziału Spraw Lokalowych - Referatu Spraw Lokalowych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Pabianice po zakończonej umowie najmu socjalnego lokalu

Podstawa prawna
UUstawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 725),
Uchwała Nr XXXI/333/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1546),
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24.08.2023r. (sygn. akt: III SA/Łd 291/23; dostępny pod adresem Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych),
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1335),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.),
Uchwała Nr XXVII/384/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Pabianice na lata 2022-2026 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r.  poz. 4113),
Uchwała Nr LXX/664/23 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/384/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Pabianice na lata 2022-2026 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 8694),
Zarządzenie Nr 65/2023/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r.  poz. 1867),
Zarządzenie Nr 353/2023/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 8481),
Uchwała Nr XXXIII/363/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 2733).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Lokalowych, Referat Spraw Lokalowych, 95-200 Pabianice, ul. Gabriela Narutowicza 33
pokój nr 10, tel. +48 42 22 54 634, faks + 48 42 22 54 602
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

  • wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Pabianice po zakończonej umowie najmu socjalnego lokalu potwierdzony przez administratora budynku - druk wniosku dostępny w Wydziale Spraw Lokalowych lub na stronie internetowej Urzędu;
  • deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku – druk deklaracji dostępny w Wydziale Spraw Lokalowych lub na stronie internetowej Urzędu;
  • dokumenty (do wglądu) potwierdzające dochód  za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. Wysokość dochodu obliczona wg pouczenia dla wnioskodawcy o zasadach wyliczania dochodu, które dostępne jest w Wydziale Spraw Lokalowych lub na stronie internetowej Urzędu;
  • w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o wysokości dochodów od pracodawcy;
  • pouczenie do wniosku;
  • oświadczenie o stanie majątkowym (do wypełnienia przez każdego pełnoletniego członka gospodarstwa domowego) - druk oświadczenia dostępny w Wydziale Spraw Lokalowych lub na stronie internetowej Urzędu.

Załączniki:

  • opcjonalnie na żądanie Prezydenta Miasta Pabianic w razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych w przedstawionej deklaracji należy złożyć zaświadczenie naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wnioskodawcę oraz innych członków jego gospodarstwa domowego,
  • opcjonalnie (do wglądu) odpowiednie dokumenty potwierdzające podawane dodatkowo informacje;
  • dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Złożenie dokumentów: Wydział Spraw Lokalowych - Referat Spraw Lokalowych, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój 10.
Odbiór dokumentów: odpowiedź na wniosek lub podanie przesyłana na adres korespondencyjny lub do odbioru osobistego w Wydziale Spraw Lokalowych - Referacie Spraw Lokalowych, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój 10.

Termin realizacji
Informacja o wyrażeniu zgody lub odmowie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udzielana jest w terminie do 30 dni od daty złożenia dokumentów. W przypadku konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony.

Sposób załatwienia sprawy
Udzielenie pisemnej odpowiedzi na wniosek lub podanie.

Opłaty
W przypadku pełnomocnictwa dla osoby, która nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem względem wnioskodawcy wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych, ul. Gabriela Narutowicza 33 pokój 16 (poniedziałek - piątek 8.00-14.00, ostatni dzień roboczy miesiąca 8.00-13.00), w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, I piętro (poniedziałek, środa, czwartek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-14.00) lub na konto: Santander Bank Polska S.A. Nr 43 1090 1304 0000 0001 5606 2327.

Tryb odwoławczy
Odwołanie rozpatruje Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic upoważniony przez Prezydenta Miasta Pabianic.

Dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Załączniki

Powiadom znajomego