W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy artystycznej lub rozrywkowej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy bezpieczeństwo i porządek publiczny
Komórka odpowiedzialna Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

Karta usługi publicznej
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy artystycznej lub rozrywkowej

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Pabianicach
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
ul. św. Jana 10, 95-200 Pabianice
II piętro, pokój nr 19, tel. +48 42 22 54 605
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

  • pisemne zawiadomienie zawierające następujące dane:
    • imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji;
    • rodzaj i charakter imprezy;
    • miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników;
    • określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem.
Organ samorządu terytorialnego może zażądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu w/w wymagań.

Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesantów, ul. Zamkowa 16 lub Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych, ul. św. Jana 10, II piętro, pokój nr 19.
Odbiór dokumentów: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych, ul. św. Jana 10, II piętro, pokój nr 19.

Termin realizacji
Niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Sposób załatwienia sprawy
Organ gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3. w/w ustawy.
Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.

Opłaty
Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania.

Dodatkowe informacje
Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane w ramach działalności kulturalnej przez podmioty, o których mowa wyżej, odbywające się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.
Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy. Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy reguluje ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm.).
Prezes Rady Ministrów może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.
Wojewoda może z powodu klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii albo ze względu na żałobę, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lub jego części.

Załączniki

Powiadom znajomego