W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Ewidencja wniosków o udostępnianie informacji publicznej 2017 rok

Wersja strony w formacie XML
Ewidencja wniosków o udostępnianie informacji publicznej 2017 rok
Lp.Przedmiot wnioskuData wpływu do UrzęduData zakończenia sprawy
1. Zadań, projektów, inwestycji obejmujących wydatki na rozwiązania teleinformatyczne na rok 2016 lub 2016 i lata kolejne. 5.01.2017 18.01.2017
2. Realizacji zadań w zakresie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu siłowni zewnętrznych. 27.01.2017 31.01.2017
3. Szkoleń z zakresu zagospodarowania przestrzennego, GIS itp. na jakie kierowano pracowników UMP. 2.02.2017 9.02.2017
4. Realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 3.02.2017 2.03.2017
5. Umów dzierżawy lokali użytkowych, budynków nie mieszkaniowych, gruntów. 16.02.2017 2.03.2017
6. Urlopu wypoczynkowego prezydenta miasta (w tym zaległego) na dzień 25 stycznia 2017. 27.02.2017 28.02.2017
7. Analiz i kalkulacji dot. geotermii. 7.03.2017 16.03.2017
8. Sposobów i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami…" 9.01.207 1.03.2017
9. Publikacji rejestru wniosków o udzielanie informacji publicznej. 7.03.2017 17.03.2017
10. Rejestrów wniosków o udostępnienie informacji publicznej (2014 – 2016). 21.02.2017 9.03.2017
11. Przetargów dot. gospodarowania odpadami azbestowymi. 16.03.2017 22.03.2017
12. Prowadzonej obsługi bankowej. 22.03.2017 28.03.2017
13. Podatku VAT. 17.03.2017 23.03.2017
14. Dotacji celowych MEN udzielonych w roku szkolnym 2016/2017 na pokrycie kosztów zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów2) 23.03.2017 29.03.2017
15. Dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym. 24.03.2017 31.03.2017
16. Działań podjętych w związku z reformą oświaty. 7.04.2017 10.04.2017
17. Wniosku wraz z załącznikami dot. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 3.03.2017 16.03.2017
18. Umowy zawartej na wykonanie audytu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 8.03.2017 23.03.2017
19.  Spisu taboru MZK Pabianice sp. z o.o. 14.04.2017 18.04.2017
20. Decyzji:
GT.I.8381/81/79
GT.I.8381/42/82
GT.I.8331/52/822)
28.04.2017 16.05.2017
21. Wykazu podmiotów przyjmujących wnioski o wydanie dowodów osobistych na terenie miasta Pabianic. 15.05.2017 11.07.2017
22. Metryki z MEN dot. podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Pabianice na 2017 r. 26.05.2017 30.05.2017
23. Metryki z MEN dot. podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Pabianice na 2017 r. 26.05.2017 30.05.2017
24. Umowy zawartej w dniu 22.05.2017 r. z konsorcjum Simens oraz Simens Finance. 24.05.2017 25.05.2017
25. Udostępnienia dokumentów planistycznych – Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. 30.05.2017 13.06.2017
26. Zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie stacji kolejowej Pabianice. 6.06.2017 20.06.2017
27. Wniosków o wkup prawa użytkowania wieczystego na własność w latach 2015-2016. 3.07.2017 11.07.2017
28. Informacja nt  zmian jakie należało wprowadzić do 30.06.2017 r. w oznakowaniu stanowisk postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 12.07.2017 25.07.2017
29. Dokumentacji projektowej dot. budowy oczyszczalni ścieków. 16.07.2017 17.07.2017
30. Nieruchomości – Lutomierska 50.2) 18.07.2017 25.07.2017
31. Nieruchomości – Lutomierska 50.2) 18.07.2017 25.07.2017
32. Nieruchomości – Lutomierska 50. 18.07.2017 25.07.2017
33. Nieruchomości – Lutomierska 50. 18.07.2017 25.07.2017
34. Nieruchomości – Lutomierska 50. 19.07.2017 25.07.2017
35. Nieruchomości – Lutomierska 50. 19.07.2017 24.07.2017
36. Nieruchomości – Lutomierska 50. 19.07.2017 25.07.2017
37. Nieruchomości – Lutomierska 50.2) 19.07.2017 20.07.2017
38. Działań podejmowanych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w latach 2010-2017. 14.07.2017 25.07.2017
39. Sposobu naliczania wynagrodzenia na realizację umowy na „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych Miasta Pabianice w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019”. 17.07.2017 18.07.2017
40. Listy przedsiębiorców, którym udzielono zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym. 29.08.2017 1.09.2017
41. Kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej. 12.09.2017 15.09.2017
42. Obsługi prawnej. 20.09.2017 4.10.2017
43. Treści wybranej oferty na wybór agenta emisji obligacji. 28.09.2017 2.10.2017
44. Umów obejmujących doradztwo podatkowe i prawne w 2016 roku i roku bieżącym. 4.10.2017 6.10.2017
45. Lokalizacji ścieżek rowerowych w mieście i przewidzianego budżetu na ten cel. 11.10.2017 19.10.2017
46. Ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych. 24.10.2017 26.10.2017
47. Informacji dot. urządzeń drukujących. 24.10.2017 24.10.2017
48. Wydatków na remonty i budowę ścieżek rowerowych na terenie Pabianic. 24.10.2017 30.10.2017
49. Zadań wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. 15.10.2017 26.10.2017
50. Umowy ppp w pzp dot. poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej GMP. 23.10.2017 6.11.2017
51. Umowy o ppp projektu pn. Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej GMP. 31.10.2017 6.11.2017
52. Postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych, których przedmiotem było doradztwo prawne lub obsługa prawna… 30.11.2017 4.12.2017
53. Zapytań ofertowych/zapytań o szacowanie wartości zamówienia. 8.12.2017 22.12.2017
54. Protokołu z kontroli GIODO. 28.12.2017 29.12.2017

1) Wnioski kierowane przez Urząd Miejski w Pabianicach o udostępnienie informacji publicznej

2) Wnioski o udostępnienie informacji publicznej przekazane wg właściwości


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane