W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Protokoły z kontroli zewnętrznych

110_informacja_pokontrolna Protokoły z kontroli zewnętrznych
Lp. Organ przeprowadzający kontrolę Data rozpoczęcia kontroli Data zakończenia kontroli Zakres kontroli
1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 03.02.2004 23.02.2004 Udzielenie przez Zarząd Miasta Pabianic w 2001 r. zamówień publicznych na wykonanie uzbrojenia i urządzenie ul. Torowej i Wspólnej w Pabianicach oraz na wybór w 2002 r. banku obsługującego budżet Miasta.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 122 KB)
2 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 12.01.2004 22.03.2004 Wykonanie budżetu za rok 2003 ze szczególnym powiązaniem budżetu Miasta z budżetem Państwa.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 108 KB)
3 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 29.03.2004 10.05.2004 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego oraz sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych P/02/108.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 64 KB)
4 Archiwum Państwowe
w Łodzi
25.06.2004 25.06.2004 Archiwum zakładowe.
Zalecenia pokontrolne (PDF, 73 KB)
5 KWP w Łodzi 25.06.2004 25.06.2004 Działalność Straży Miejskiej w Pabianicach.
Protokół z kontroli (PDF, 75 KB)
6 Wojewoda Łódzki 15.09.2004 17.09.2004 Organizacja przyjmowania oraz terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2003 r. i 2004 r. do dnia kontroli.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 46 KB)
7 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 28.12.2004 31.03.2005 Kontrola gospodarki finansowej.
8 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 10.01.2005 14.02.2005 Lokalizacja dużych obiektów handlowych (super i hipermarketów) w okresie 2001 - 2004 r.
9 Archiwum Państwowe w Łodzi 15.02.2006 15.02.2006 Archiwum zakładowe.
10 Departament Kontroli NFOŚiGW 05.06.2006 09.06.2006 Przygotowanie Beneficjenta/POZR do realizacji  projektu FS nr 2004/PL/16/C/PE/034 pn. Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach, Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z 19.12.2005 r. nr K(2005)5814.
11 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 27.06.2006 27.06.2006 Utrzymanie łączności alarmowej (w tym stan techniczny systemów alarmowych i masztów antenowych).
12 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 08.11.2006 21.12.2006 Prawidłowości wykorzystywania środków publicznych na wykup gruntów pod budowę dróg oraz przygotowanie zmian własnościowych dla tych gruntów i zmian ich przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
13 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
24.01.2007 24.01.2007 Kontrola z zakresu dowodów osobistych.
14 Dyrektor Delegatury NIK w Łodzi 19.03.2007 20.04.2007 Wykorzystanie środków NFOSiGW oraz ich gromadzenie w latach 2004-2006.
15 Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi 28.03.2007 28.03.2007 Ocena stanu pomieszczeń budynku przy ul. św. Jana 4.
16 Archiwum Państwowe w Łodzi 12.06.2007 12.06.2007 Kontrola archiwum zakładowego.
17 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi 12.12.2007 11.01.2008 Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
18 Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi 03.04.2008 03.04.2008 Funkcjonowanie samorządowego lecznictwa szpitalnego.
19 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 22.09.2008 26.09.2008 Prawidłowość wydatkowania w 2007 r. dotacji celowej w ramach programu „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego”.
20 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 04.12.2008 04.12.2008 Kontrola z zakresu ewidencji ludności.
21 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 16.12.2008 16.12.2008 Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadania w ramach kontraktu wojewódzkiego na 2008 r. pn. „Moje boisko - Orlik 2012”.
22 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 23.12.2008 10.04.2009 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych w mieście Pabianice w okresie od 23.12.2008 r. do 31.03.2009 r. przedłużona do 10.04.2009 r.
23 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 28.01.2009 28.01.2009 Kontrola problemowa kontraktu wojewódzkiego 2008 r. zakupu karetek.
24 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 28.01.2009 28.01.2009 Kontrola problemowa dot. kontraktu wojewódzkiego 2008 r. zadanie pn. „budowa placów zabaw dla dzieci”.
25 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi 19.02.2009 19.02.2009 Kontrola rejestru wyborców.
26 Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi 17.03.2009 02.04.2009 Prawna ochrona pracy.
27 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 01.04.2009 22.05.2009 Prawidłowość gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych.
28 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 03.04.2009 16.07.2009 Zbywanie nieruchomości gminnych.
Informacja o wynikach kontroli (PDF, 483 KB)
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 75 KB)
29 Archiwum Państwowe w Łodzi 09.06.2009 09.06.2009 Kontrola archiwum USC.
30 Regionalna Izba Obrachunkowa Łódź 11.08.2009 06.10.2009 Gospodarka finansowa w zakresie realizacji inwestycji.
31 Urząd Kontroli Skarbowej 16.10.2009 07.12.2009 Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/034 Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach.
32 Wojewoda Łódzki 10.12.2009 11.12.2009 Rejestracja stanu cywilnego.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 77 KB)
33 Wojewoda Łódzki 10.12.2009 11.12.2009 Zmiana imienia i nazwiska.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 77 KB)
34 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 22.03.2010 26.04.2010 Realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.
35 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 29.04.2010 11.05.2010 Usuwanie przez gminy pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 63 KB)
36 Wojewoda Łódzki 22.06.2010 23.06.2010 Sprawowanie nadzoru przez Prezydenta Miasta Pabianic nad wydawaniem zezwoleń na wykonywanie transportu na terenie miasta.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 139 KB)
37 Archiwum Państwowe w Łodzi 31.08.2010 31.08.2010 Kontrola archiwum zakładowego.
38 Urząd Skarbowy w Pabianicach 06.09.2010 10.09.2010 Zasadność zwrotu podatku VAT za miesiąc czerwiec 2010 r.
39 Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi 14.09.2010 14.09.2010 Przestrzeganie przepisów prawa pracy dot. urlopów wypoczynkowych.
40 Urząd Skarbowy w Pabianicach 13.10.2010 15.10.2010 Zasadność zwrotu podatku VAT za miesiąc lipiec 2010 r.
41 Urząd Skarbowy w Pabianicach 10.11.2010 15.11.2010 Zasadność zwrotu podatku VAT za miesiąc sierpień 2010 r.
42 Urząd Marszałkowski w Łodzi 09.02.2011 11.02.2011 Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”.
Informacja pokontrolna (PDF, 1,5 MB)
43 Urząd Skarbowy w Pabianicach 13.04.2011 15.04.2011 Zasadność zwrotu podatku VAT za miesiąc styczeń 2011 r.
Protokół (PDF, 379 KB)
44 Wojewoda Łódzki 06.05.2011 06.05.2011 Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków przez organy miasta w okresie od 1.01.2010 r. do 6.05.2011 r.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 162 KB)
45 Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego 28.10.2011 05.12.2011 Kontrola zasadności zwrotu VAT zadeklarowanego przez SPZOZ w Pabianicach w likwidacji za miesiąc wrzesień 2011 r.
Protokół (PDF, 181 KB)
46 Wojewoda Łódzki 09.12.2011 09.12.2011 Kontrola sprawdzająca w zakresie ewidencji ludności.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 78 KB)
47 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 20.02.2012 24.02.2012 Wykonywanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przygotowywaniu wyborów ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 147 KB)
48 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 30.03.2012 30.03.2012 Realizacja zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w województwie (protokół z kontroli nie podlega publikacji, ponieważ jest dokumentem niejawnym o klauzuli zastrzeżone).
49 Archiwum Państwowe w Łodzi 13.06.2012 13.06.2012 Kontrola problemowa archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pabianicach.
Protokół (PDF, 834 KB)
50 Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi 11.09.2012 02.10.2012 Prawidłowości realizacji Umowy pożyczki z 29.09.2012 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministerstwo Finansów, jako Pożyczkodawcy a Gminą Miejską Pabianice - Miastem Pabianice woj. łódzkie, jako Pożyczkobiorcą.
Protokół (PDF, 1,7 MB)
51 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 19.12.2012 19.12.2012 Zbadanie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa przekazanych na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Pabianicach w latach 2011 - 2012.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 3,8 MB)
52 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 19.02.2013 05.04.2013 Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych.
53 Archiwum Państwowe w Łodzi 04.07.2013 04.07.2013 Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
Protokół (PDF, 3,4 MB)
54 Najwyższa Izba
Kontroli Delegatura
w Łodzi
09.08.2013 27.01.2014 Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim.
Informacja o wynikach kontroli (PDF, 883 KB)
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 530 KB)
55 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 23.10.2013 25.10.2013 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie gminy miejskiej Pabianice.
56 Urząd Marszałkowski
w Łodzi
19.02.2014 20.02.2014 Realizacja projektu pn. "Daj mi skrzydła".
57 Urząd Marszałkowski
w Łodzi
12.03.2014 14.03.2014 Realizacja projektu pn. "Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice".
58 Archiwum Państwowe
w Łodzi
18.03.2014 18.03.2014 Kontrola problemowa dokumentacji związanej z gospodarką gruntami.
Protokół (PDF, 2,8 MB)
59 Wojewoda Łódzki 14.04.2014 30.04.2014 Kontrola wykonywania zadań określonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych w Straży Miejskiej w Pabianicach.
60 Wojewoda Łódzki 30.04.2014 30.04.2014 Kontrola w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych UMP dot. prawidłowości wykorzystania oraz przechowywania sprzętu i wyposażenia zakupionego z dotacji.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 924 KB)
61 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 25.06.2014 27.06.2014 Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 128 KB)
62 Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 21.08.2014 15.09.2014 Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
63 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 25.03.2015 24.06.2015 Wykonanie wniosków i wykorzystanie uwag przez adresatów wystąpień pokontrolnych skierowanych po kontroli P/13/160 "Funkcjonowanie Spółek Komunalnych w Województwie Łódzkim".
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 3,2 MB)
64 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi 2.02.2016 4.02.2016 Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w Mieście Pabianice (Protokół sporządzono do użytku służbowego).
65 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 8.03.2016 8.03.2016 Wykonywanie zadań z zakresu zmiany imienia i nazwiska w okresie od 1.03.2015 do 31.12.2015.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 210 KB)
66 Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach 20.05.2016 20.05.2016 Realizacji warunków umowy wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Protokół (PDF, 2,8 MB)
67 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 29.06.2016 29.06.2016 Trwałości projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie gminy miejskiej Pabianice”.
Zalecenia pokontrolne (PDF, 817 KB)
68 Archiwum Państwowe w Łodzi 15.11.2016 15.11.2016 Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 870 KB)
69 Państwowa Inspekcja Pracy
Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
16.11.2016 24.11.2016 Prawna ochrona pracy, w tym bhp oraz przepisy dot. legalności zatrudnienia.
Protokół (PDF, 2,3 MB)
70 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 28.12.2016 22.03.2017 Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych.
Protokół (PDF, 404 KB)
71 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 20.02.2017 21.02.2017 Poprawność przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach”.
Informacja pokontrolna (PDF, 3,8 MB)
72 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach 27.03.2017 28.03.2017 Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
Protokół (PDF, 1,6 MB)
73 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 19.06.2017 23.06.2017 Rejestracja stanu cywilnego.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 224 KB)
74 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 9.10.2017 13.10.2017 Dane osobowe przetwarzane w związku z przyznaniem "Pabianickiej Karty Seniora".
Wyniki kontroli (PDF, 69 KB)
75 CBA Delegatura w Łodzi 6.11.2017 8.11.2017 Udostępnienie dokumentacji postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice wraz z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym i dokumentacją dot. uzyskania dofinansowania do projektu.
76 Archiwum Państwowe w Łodzi 9.11.2017 9.11.2017 Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez USC.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 900 KB)
77 Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 27.11.2017 28.11.2017 Kontrola okresowa Straży Miejskiej w Pabianicach.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 427 KB)
78 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 23.03.2018 23.03.2018 Wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez Prezydenta Miasta Pabianic.
Notatka służbowa z kontroli (PDF, 795 KB)
79 Urząd Marszałkowski w Łodzi 30.07.2018 3.08.2018 Kontrola projektu: Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach.
Informacja pokontrolna (PDF, 1,7 MB)
80 Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi 31.07.2018 22.08.2018 Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
Protokół (PDF, 4,9 MB)
81 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 10.12.2018 26.03.2019 Działania z zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie prawa administracyjnego.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 679 KB)
82 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 11.06.2019 11.06.2019 Realizacja zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 292 KB)
83 Urząd Marszałkowski w Łodzi 21.08.2019 23.08.2019 Projektu „E-Pabianice”.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 738 KB)
Informacja (DOC, 24 KB)
84 Urząd Marszałkowski w Łodzi 4.07.2019 24.07.2019 Kontrola projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
Informacja pokontrolna (PDF, 1,8 MB)
Informacja (DOC, 28 KB)
85 Archiwum Państwowe w Łodzi 29.10.2019 29.10.2019 Przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Protokół kontroli (PDF, 1 MB)
Informacja (DOC, 28 KB)
86 Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 25.09.2019 12.11.2019 Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Protokół kontroli (PDF, 3,8 MB)
Informacja (DOC, 28 KB)
87 Izba Administracji Skarbowej w Łodzi 7.11.2019 23.11.2019 Kontrola projektu Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach
Protokół (PDF, 2,8 MB)
Informacja (DOC, 28 KB)
88 Urząd Marszałkowski w Łodzi 10.03.2020 13.03.2020 Prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu: Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice
89 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 20.05.2020 14.07.2020 Ograniczenia spożycia napojów alkoholowych
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 830 KB)
90 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat w Łodzi 28.08.2020 31.08.2020 Działań podejmowanych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii SARS-COV-2
91 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 20.10.2020 18.12.2020 Prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej jednostce samorządu terytorialnego w 2019 roku na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
92 Urząd Marszałkowski w Łodzi 7.12.2020 11.12.2020 Kontrola realizacji projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów”
93 Urząd Marszałkowski w Łodzi 16.12.2020 18.12.2020 Sprawdzenie przeprowadzenia jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu, pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów” - znak sprawy: ZPK.271.6.2019
94 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 28.12.2020 24.03.2021 Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 298 KB)
95 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 25.01.2021 29.01.2021

Kontrola projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
Informacja pokontrolna (PDF, 3,4 MB)
Wyłączenie jawności (PDF, 60 KB)

96 Izba Administracji Skarbowej w Łodzi 20.01.2021 23.02.2021

Gospodarowanie środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym podstawę ustalenia jej wysokości na 2017 r.
Sprawozdanie z audytu (PDF, 2,2 MB)
Wyłączenie jawności (PDF, 60 KB)

97 ZUS II O w Łodzi 6.04.2021 7.05.2021

Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek

98 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 6.05.2021 11.05.2021

Kontrola projektu pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
Informacja pokontrolna (PDF, 690 KB)
Wyłączenie jawności (PDF, 60 KB)

99 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 6.08.2021 15.11.2021

Rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 2,33 MB)

100 Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach 22.09.2021 22.09.2021

Realizacja warunków umowy wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Protokoły (PDF, 384 KB)
Wyłączenie jawności (PDF, 60 KB)

101 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 27.12.2021 5.01.2022

Kontrola projektu pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
Informacja pokontrolna (PDF, 928 KB)
Wyłączenie jawności (PDF, 60 KB)

102 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 6.06.2022 16.09.2022

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce na przykładzie wybranych miast
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 1,17 MB)

103 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 13.06.2022 24.08.2022

Finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi elektromobilności w Polsce
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 960 KB)

104 Archiwum Państwowe w Łodzi 21.07.2022 21.07.2022

Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Stanu Cywilnego
Protokół(PDF, 820 KB)
Wyłączenie jawności (PDF, 60KB)

105 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 25.07.2022 2.09.2022

Kontrola projektu pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
Informacja pokontrolna  (PDF, 4,6 MB)
Wyłączenie jawności (PDF, 60KB)

106 Izba Administracji Skarbowej w Łodzi 25.05.2022 16.08.2022

Kontrola projektu „ŁÓDZKI TRAMWAJ METROPOLITALNY: etap Pabianice-Ksawerów”
Protokół (PDF, 2,53 MB)
Wyłączenie jawności (PDF, 60KB)

107 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 22.02.2023 14.06.2023

Realizacja dochodów własnych przez wybrane gminy
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 3,09 MB)

108 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 3.07.2023 12.07.2023

Kontrola projektu pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitarny: etap Pabianice – Ksawerów”
Informacja pokontrolna (PDF, 2,91 MB)
Wyłączenie jawności (PDF, 60 KB)

109 Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 14.09.2023 14.09.2023

Kontrola okresowa Straży Miejskiej w Pabianicach obejmująca okres od 1 stycznia do 11 września 2023 r.
Wystąpienie pokontrolne (PDF, 44 KB)

110 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 21.08.2023 31.08.2023

Kontrola projektu pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
Informacja pokontrolna (PDF, 4,7 MB)
Informacja o wyłączeniu jawności (PDF, 60 KB)

Powiadom znajomego