W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w lutym 2014 roku

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w lutym 2014 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
26/2014/P 2014-02-04 powołania składu komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obowiązujące
27/2014/P 2014-02-06 unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: „Zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom Miasta Pabianic w 2014 r. w jadłodajni prowadzonej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” obowiązujące
28/2014/P 2014-02-10 zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego nieobowiązujące
uchylone
Zarządzeniem
Nr 74/2014/P
29/2014/P 2014-02-12 zmieniające Zarządzenie Nr 331/2013/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
30/2014/P 2014-02-12 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
31/2014/P 2014-02-12 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
32/2014/P 2014-02-12 zmieniające Zarządzenie Nr 53/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie ewidencji dowodów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania przenoszenia środków budżetowych między zadaniami obowiązujące
33/2014/P 2014-02-12 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obowiązujące
34/2014/P 2014-02-12 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązujące
35/2014/P 2014-02-13 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Chłodnej 3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
36/2014/P 2014-02-13 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 45, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
37/2014/P 2014-02-13 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Pow. Warszawy 15, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
38/2014/P 2014-02-13 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Warszawskiej 117A (działka nr 212/5), stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice nieobowiązujące utraciło moc Zarządzeniem Nr 379/2015/P
39/2014/P 2014-02-13 ogłoszenia informacji o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Gminy Miejskiej Pabianice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku obowiązujące
40/2014/P 2014-02-13 zmieniające zarządzenie Nr 85/2007/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pabianice nieobowiązujące utraciło moc Zarządzeniem Nr 164/2017/P
41/2014/P 2014-02-13 zmieniające Zarządzenie Nr 116/2013/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 53/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie ewidencji dowodów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania przenoszenia środków budżetowych między zadaniami obowiązujące
42/2014/P 2014-02-14 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Tkackiej 48, ul. Pięknej 38 obowiązujące
43/2014/P 2014-02-14 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Pułaskiego 30 i ul. Świerkowej 2 - zapl. obowiązujące
44/2014/P 2014-02-14 rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w Pabianicach ograniczony od wschodu i północy granicą Gminy Miejskiej Pabianice, od zachodu korytem rzeki Dobrzynki (granicą Gminy Miejskiej Pabianice) i ulicą Piłsudskiego (wschodnia strona), od południa ulicą Projektowaną 9KD - Z1/2 (północna strona) obowiązujące
45/2014/P 2014-02-17 opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok obowiązujące
46/2014/P 2014-02-19 wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
47/2014/P 2014-02-19 wydzierżawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
48/2014/P 2014-02-21 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Odrodzenia 9 w Pabianicach wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
49/2014/P 2014-02-21 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyszyńskiego 6 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
50/2014/P 2014-02-21 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Skłodowskiej 20 obowiązujące
51/2014/P 2014-02-21 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Matejki 38 obowiązujące
52/2014/P 2014-02-25 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Żwirki i Wigury 19a, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
53/2014/P 2014-02-25 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Młynarskiej 14, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
54/2014/P 2014-02-25 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Dąbrowskiego 13, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
55/2014/P 2014-02-25 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
56/2014/P 2014-02-25 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
57/2014/P 2014-02-27 rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w Pabianicach: pierwszy ograniczony ulicami: ul. Gen. ”Waltera” Janke, ul. Projektowaną 6KD-G2/2, granicą Tuszyńsko - Dłutowsko - Grabiańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, granicą lasu i ul. Sienną; oraz drugi ograniczony ulicami: ul. Popławską (dawny ślad), ul. Smugową, ul. Bugaj, korytem rzeki Dobrzynki, ul. Świetlickiego, ul. Gen. „Waltera” Janke obowiązujące
58/2014/P 2014-02-28 zmian budżetu miasta Pabianic na 2014 r. obowiązujące
59/2014/P 2014-02-28 zmian budżetu miasta Pabianic na 2014 r. obowiązujące
60/2014/P 2014-02-28 zmieniające Zarządzenie Nr 53/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie ewidencji dowodów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania przenoszenia środków budżetowych między zadaniami obowiązujące

Powiadom znajomego