W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w czerwcu 2012 roku

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w czerwcu 2012 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
118/2012/P 2012-06-01 powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. zmienione
Zarządzeniem
Nr 143/2012/P
119/2012/P 2012-06-01 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
120/2012/P 2012-06-04 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na: remont części sieci trakcyjnej linii tramwajowej w Pabianicach (ul. Zamkowa 5, Stary Rynek 8) obowiązujące
121/2012/P 2012-06-05 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na : Dzierżawa kopiarek wielofunkcyjnych wraz z obsługą serwisową obowiązujące
122/2012/P 2012-06-11 zmieniające Zarządzenie Nr 53/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie ewidencji dowodów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania przenoszenia środków budżetowych między zadaniami obowiązujące
123/2012/P 2012-06-11 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2012 r. obowiązujące
124/2012/P 2012-06-11 zmian budżetu miasta Pabianic na 2012 r. obowiązujące
125/2012/P 2012-06-11 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
126/2012/P 2012-06-12 uchylenia Uchwały Nr 80/98/II Zarządu Miasta Pabianic z dnia 18 maja 1998 r. obowiązujące
127/2012/P 2012-06-12 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Moniuszki 32, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
128/2012/P 2012-06-13 zmian budżetu miasta Pabianic na 2012 r. obowiązujące
129/2012/P 2012-06-15 powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie oraz wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy miejskiej Pabianice w 2012 roku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją obowiązujące
130/2012/P 2012-06-15 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązujące
131/2012/P 2012-06-18 zmiany zarządzenia nr 290/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
132/2012/P 2012-06-20 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2012 r. obowiązujące
133/2012/P 2012-06-20 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 w ustawie prawo zamówień publicznych na: Wykonanie inwentaryzacji szczegółowej pomników przyrody na terenie Miasta Pabianice obowiązujące
134/2012/P 2012-06-20 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 w ustawie prawo zamówień publicznych na: Wykonanie inwentaryzacji szczegółowej oraz projektu rewitalizacji zieleni na „Bulwarze im. F. Kruschego” w Pabianicach ze szczególnym uwzględnieniem pomników przyrody obowiązujące
135/2012/P 2012-06-21 powołania zespołu kontrolnego do czynności związanych z określeniem stanu technicznego samodzielnych lokali mieszkalnych przy weryfikacji wniosków na przydział lokali mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 4/6 obowiązujące
136/2012/P 2012-06-21 zmian budżetu miasta Pabianic na 2012 r. obowiązujące
137/2012/P 2012-06-21 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Targowej 16 obowiązujące
138/2012/P 2012-06-22 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
139/2012/P 2012-06-22 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
140/2012/P 2012-06-25 zmieniające Zarządzenie Nr 209/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 października 2011 r. w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
141/2012/P 2012-06-26 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Kościuszki 29 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
142/2012/P 2012-06-27 zmieniające Zarządzenie Nr 110/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Daj mi skrzydła” zmienione
Zarządzeniem 196/2012/P
143/2012/P 2012-06-27 zmieniające zarządzenie nr 118/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego obowiązujące
144/2012/P 2012-06-27 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2012 r. obowiązujące
145/2012/P 2012-06-27 powołania Zespołu Ochrony Środowiska do realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska oraz organizacji i obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pabianice obowiązujące
146/2012/P 2012-06-27 ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Pabianicach nieobowiązujące utraciło moc Zarządzeniem Nr 295/2017/P
147/2012/P 2012-06-27 ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach nieobowiązujące utraciło moc Zarządzeniem Nr 294/2017/P
148/2012/P 2012-06-27 wzorów, sposobów sprzedaży i wydawania biletów parkingowych, abonamentów parkingowych i wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej nieobowiązujące utraciło moc Zarządzeniem Nr 1/2017/P
149/2012/P 2012-06-29 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. P. Skargi 5 obowiązujące
150/2012/P 2012-06-29 zmian budżetu miasta Pabianic na 2012 r. obowiązujące
151/2012/P 2012-06-29 powołania Komisji rozpatrującej wnioski o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Sienkiewicza 4/6 obowiązujące
152/2012/P 2012-06-29 realizacji dofinansowania zakupu podręczników obowiązujące
153/2012/P 2012-06-29 ustalenia dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Pabianicach nieobowiązujące
uchylone Zarządzeniem
Nr 112/2014/P

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane