W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pabianicach podjętych w październiku 2011 roku

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w październiku 2011 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
189/2011/P 2011-10-04 zmian w Zarządzeniu Nr 174/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. obowiązujące
190/2011/P 2011-10-04 szczegółowego podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności pomiędzy Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
191/2011/P 2011-10-06 przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej. obowiązujące
192/2011/P 2011-10-07 zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 r. obowiązujące
193/2011/P 2011-10-07 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2011 r. obowiązujące
194/2011/P 2011-10-10 zmieniające Zarządzenie Nr 142/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. obowiązujące
195/2011/P 2011-10-13 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Ostatniej 6a. obowiązujące
196/2011/P 2011-10-17 zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 r. obowiązujące
197/2011/P 2011-10-17 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2011 r. obowiązujące
198/2011/P 2011-10-17 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
199/2011/P 2011-10-17 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
200/2011/P 2011-10-17 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
201/2011/P 2011-10-17 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Robotniczej 28 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
202/2011/P 2011-10-17 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. Robotniczej 28 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
203/2011/P 2011-10-17 utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Nr 80/2004/IV Prezydenta Miasta z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie procedury postępowania o udzielenie dotacji na wykonywanie zadań publicznych określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania obowiązujące
204/2011/P 2011-10-18 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Wspólnej 3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. nieobowiązujące
uchylone Zarządzeniem
Nr 234/2014/P
205/2011/P 2011-10-18 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Wysokiej 5, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
206/2011/P 2011-10-18 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Mickiewicza 3, stanowiącej własność. obowiązujące
207/2011/P 2011-10-18 zbycia w drodze bezprzetargowej udziału w wysokości 25/100 cz. nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Odrodzenia 8 – działka nr 281/23 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
208/2011/P 2011-10-19 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2011 r. obowiązujące
209/2011/P 2011-10-20 powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015 dla Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
210/2011/P 2011-10-21 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Kochanowskiego 33. obowiązujące
211/2011/P 2011-10-21 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Glebowej 44, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
212/2011/P 2011-10-21 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2011 r. obowiązujące
213/2011/P 2011-10-25 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2011 r. obowiązujące
214/2011/P 2011-10-25 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Kochanowskiego 2b, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. nieobowiązujące
utraciło moc Zarządzeniem
Nr 77/2018/P
215/2011/P 2011-10-25 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Tkackiej 13, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
216/2011/P 2011-10-25 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pabianicach obowiązujące
217/2011/P 2011-10-25 zmian budżetu miasta Pabianic na 2011 r. obowiązujące
218/2011/P 2011-10-25 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2011 r. obowiązujące
219/2011/P 2011-10-27 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2011 r. obowiązujące
220/2011/P 2011-10-27 zmieniające Zarządzenie Nr 191/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” obowiązujące
221/2011/P 2011-10-27 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2011 r. obowiązujące
222/2011/P 2011-10-31 powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach obowiązujące
223/2011/P 2011-10-31 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2011 r. obowiązujące

Powiadom znajomego