W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w lutym 2009 roku

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w lutym 2009 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
17/2009/V 2009-02-04 powołania Komisji do spraw stypendiów oraz nagród sportowych Rady Miejskiej w Pabianicach  
18/2009/V 2009-02-09 ustalenia wysokości świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2009 roku nieobowiązujące utraciło moc Zarządzeniem Nr 4/2010/K
19/2009/V 2009-02-09 wyznaczenia lekarza do wydawania opinii, na podstawie których organ kierujący wydaje skierowanie danej osoby do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pabianicach, przy ul. Jana Pawła II 68  
20/2009/V 2009-02-10 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na dpodst. art11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na:zorganizowanie imprezy rozrywkowej z okazji Dni Pabianic w czerwcu 2009. Na podstawie art.19 ust.2, art.20, art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy prawo zmówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U.z 2006 Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)  
21/2009/V 2009-02-16 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
22/2009/V 2009-02-16 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na: wykonanie robót geodezyjnych  
23/2009/V 2009-02-16 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na posdt. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na: wykonanie inwentaryzacji budowlanych  
24/2009/V 2009-02-16 powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisachwydanych na podst. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówiń publicznych na :wykonanie operatów szacunkowych  
25/2009/V 2009-02-16 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części nieruchomości gruntowych.  
26/2009/V 2009-02-18 opracowania układu wykonawczego budżetu miasta Pabianic na 2009 rok  
27/2009/V 2009-02-18 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8 w ustawie o prawo zamówień publicznych na:Utrzymanie i bieżącą konserwację linii tramwajowej w granicach Gminy Miejskiej Pabianice  
28/2009/V 2009-02-18 zmiany Zarządzenia Nr 53/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 7 marca 2008r. w sprawie ewidencji dowodów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania przenoszenia środków budżetowych między zadaniami.  
29/2009/V 2009-02-24 zmian budżetu miasta Pabianic na 2009 rok.  
30/2009/V 2009-02-24 zmian budżetu miasta Pabianic na 2009 rok.  
31/2009/V 2009-02-26 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na: Konserwację, czyszczenie i odtworzenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Pabianic  
32/2009/V 2009-02-27 wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność oraz nieruchomości będącej we władaniu Gminy Miejskiej Pabianice  
33/2009/V 2009-02-27 zmian w budżecei miasta Pabianic na 2009r.  

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane