W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w lipcu 2008 roku

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w lipcu 2008 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
166/2008/V 2008-07-01 zmiany Zarządzenia Nr 94/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie użytkowania służbowych pojazdów samochodowych i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Pabianicach nieobowiązujące utraciło moc Zarządzeniem Nr 6/2013/K
167/2008/V 2008-07-02 powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Budżetu i Finasóww Urzędzie Miejskim w Pabianicach obowiązujące
168/2008/V 2008-07-04 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Popławskiej 28A – dz. nr 307/2 i sprzedaży naniesień budowlanych na niej usytuowanych na rzecz Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej na poprawienie warunków zagospodarowania . obowiązujące
169/2008/V 2008-07-04 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości nie zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. 20 Stycznia 83b, 85 – dz. nr 173,175/1 na rzecz Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej na poprawienie warunków zagospodarowania . obowiązujące
170/2008/V 2008-07-09 wydzielenia mieszkania chronionego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Pabianicach obowiązujące
171/2008/V 2008-07-09 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Karniczewickiej w Pabianicach - na odcinku od ul. Torowej do ul. Lutomierskiej obowiązujące
172/2008/V 2008-07-09 sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Bugaj 76E– działka nr 299/130 na rzecz jej użytkownika wieczystego. obowiązujące
173/2008/V 2008-07-09 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2008r. obowiązujące
174/2008/V 2008-07-09 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2008r. obowiązujące
175/2008/V 2008-07-10 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
176/2008/V 2008-07-11 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2008r. obowiązujące
177/2008/V 2008-07-11 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2008r. obowiązujące
178/2008/V 2008-07-11 powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkódw gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęskąniekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych klęskach. obowiązujące
179/2008/V 2008-07-11 powołania Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach”Nr CCI/2004/PL/16/C/PE/034, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności. obowiązujące
180/2008/V 2008-07-11 powołania Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w PabianicachNr CCI/2004/PL/16/C/PE/034, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności. obowiązujące
181/2008/V 2008-07-17 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części nieruchomości gruntowych. obowiązujące
182/2008/V 2008-07-17 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części nieruchomości gruntowych obowiązujące
183/2008/V 2008-07-17 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2008r. obowiązujące
184/2008/V 2008-07-18 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na :Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sienkiewicza 4/6 w Pabianicach obowiązujące
185/2008/V 2008-07-21 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2008r. obowiązujące
186/2008/V 2008-07-21 powołania komisji do rozpatrzenia ofert na wspieranie realizacji zadania publicznegopn.Wspomaganie zadań realizowanych przez stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu miasta Pabianic obowiązujące
187/2008/V 2008-07-21 powołania Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w PabianicachNr CCI/2004/PL/16/C/PE/034, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności. obowiązujące
188/2008/V 2008-07-24 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2008r. obowiązujące
189/2008/V 2008-07-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2008 r. obowiązujące

Powiadom znajomego