W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Podatek od środków transportowych - 2020 r.

Stawki podatku na 2020 r. nie zostały zmienione. Określone są w uchwale Rady Miejskiej w Pabianicach nr XIX/229/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 4841).

Deklaracje na podatek od środków transportowych na rok podatkowy należy składać organowi podatkowemu (Prezydentowi Miasta Pabianic), w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września roku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

  1. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
  2. do dnia 15 września danego roku - II rata;


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest  jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku zbycia pojazdu, jego dotychczasowy właściciel płaci podatek tylko za okres do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż przedmiotu opodatkowania. Nowy właściciel zapłaci podatek od następnego miesiąca od daty nabycia pojazdu. W przypadku zakupu pojazdu poza granicami Polski, obowiązek zapłaty podatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany na terytorium RP.

Od należności nie uregulowanych w ustawowym terminie zapłaty naliczane są odsetki.

Podatek lub rata podatku, nie zapłacone w terminie płatności, podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i działającego w jego imieniu poborcę skarbowego, co naraża podatnika na ponoszenie dodatkowych kosztów egzekucyjnych.

Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych UMP ul. Zamkowa 16, I piętro pok. 16. Tel.: 42 22 54 654.


Powiadom znajomego