W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XXIV/267/20

uchwała nr XXIV/267/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Pabianickie Centrum Medyczne” sp. z o.o. w Pabianicach

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/266/20

uchwała nr XXIV/266/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/265/20

uchwała nr XXIV/265/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/264/20

uchwała nr XXIV/264/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Pabianice

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 6272

uchwała nr: XXIV/263/20

uchwała nr XXIV/263/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 59/69, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/262/20

uchwała nr XXIV/262/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Pabianicach przy ul. Bugaj 84

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/260/20

uchwała nr XXIII/260/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2020-2035

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/261/20

uchwała nr XXIII/261/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Schroniska w Pabianicach

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/259/20

uchwała nr XXIII/259/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pabianicach

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/258/20

uchwała nr XXIII/258/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2020 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/257/20

uchwała nr XXIII/257/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/256/20

uchwała nr XXII/256/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 5401

uchwała nr: XXII/255/20

uchwała nr XXII/255/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/254/20

uchwała nr XXII/254/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/253/20

uchwała nr XXI/253/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2020 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/252/20

uchwała nr XXI/252/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne polegające na uporządkowaniu terenu od zachodniej strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 w Pabianicach będącego częścią pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 485

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/251/20

uchwała nr XXI/251/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Pabianicach

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/250/20

uchwała nr XXI/250/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Pabianice

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/249/20

uchwała nr XXI/249/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Pabianice na rok szkolny 2020/2021

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 4724

uchwała nr: XX/248/20

uchwała nr XX/248/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Pabianic z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2019

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/247/20

uchwała nr XX/247/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Pabianic za rok 2019

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/246/20

uchwała nr XX/246/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Pabianic za rok 2019

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/245/20

uchwała nr XX/245/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Pabianice porozumienia z Miastem Łódź o przystąpieniu do Łódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej 2021

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/244/20

uchwała nr XX/244/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Łodzi przy realizacji zadania zmiany wielkości obszaru granic aglomeracji Łódź

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/243/20

uchwała nr XX/243/20

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Pabianice uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Status uchwały Obowiązująca