W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LXXV/719/24
uchwała nr LXXV/719/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXV/718/24
uchwała nr LXXV/718/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/717/24
uchwała nr LXXIV/717/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu w formie dotacji celowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/716/24
uchwała nr LXXIV/716/24
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie działki nr ewid. 5/2, obręb P-13, położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6 oraz inwestycji towarzyszącej na fragmencie działki drogowej ulicy Strażackiej, nr ewid. 3, obręb P-13
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/715/23
uchwała nr LXXIII/715/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2024 r.
status uchwały zmieniona
Uwagi zmieniona Uchwałą Nr LXXV/719/24 z dnia 15.02.2024 r.
uchwała nr: LXXIII/714/23
uchwała nr LXXIII/714/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/713/23
uchwała nr LXXIII/713/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania porozumień dotyczących powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/712/23
uchwała nr LXXIII/712/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Miasta Pabianic na lata 2024-2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/711/23
uchwała nr LXXIII/711/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Sikorskiego 9A, 9B, 11, 13D, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/710/23
uchwała nr LXXIII/710/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023-2035
status uchwały nieobowiązująca
Uwagi traci moc Uchwałą Nr LXXIII/714/23 z dnia 20.12.2023 r.
uchwała nr: LXXIII/709/23
uchwała nr LXXIII/709/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/708/23
uchwała nr LXXIII/708/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/707/23
uchwała nr LXXIII/707/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXII/706/23
uchwała nr LXXII/706/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pabianice
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 10634
uchwała nr: LXXII/705/23
uchwała nr LXXII/705/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Pabianice i zagospodarowania tych odpadów
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 10633
uchwała nr: LXXII/704/23
uchwała nr LXXII/704/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 10632
uchwała nr: LXXII/703/23
uchwała nr LXXII/703/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVII/292/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Pabianicach
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 10631
uchwała nr: LXXII/702/23
uchwała nr LXXII/702/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zbycia udziału 1/4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Pabianice w nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Warszawskiej 172
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXII/701/23
uchwała nr LXXII/701/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zbycia udziału 1/4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Pabianice w nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 185
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXII/700/23
uchwała nr LXXII/700/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/429/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi na terenie Miasta Pabianic w zakresie pełnienia funkcji inwestora nad realizacją drogowego zadania inwestycyjnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi - ul. Łaska
status uchwały obowiązująca