Karta usługi publicznej
Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

 

Uzyskanie dowodu osobistego

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zmianami);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1626).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice
pokój nr 1, tel. +48 42 22 54 622
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. św. Jana 4, pokój nr 1 (parter).

Termin i sposób realizacji
Wydanie dowodu osobistego - ok. 1 miesiąca od skompletowania dokumentów.

Opłaty
Za wyrobienie dowodu osobistego opłaty nie pobiera się.

 

 

 [start] [koniec]Załączniki:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych