Brak treści artykułu

Załączniki:

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Pabianic na lata 2023-2030
Formularz do składania uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Pabianic na lata 2023-2030
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Pabianic
Raport z konsultacji społecznych