https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-35b1ea17-b285-11ed-9236-36fed59ea7ddZałączniki:

Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty