Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 8/2020/P

zarządzenie nr 8/2020/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości lub ich ułamkowych części, spółdzielczych własnościowych praw do lokali oraz lokali mieszkalnych i użytkowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 7/2020/P

zarządzenie nr 7/2020/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 6/2020/P

zarządzenie nr 6/2020/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie ogłoszenia informacji o podziale i wysokości dotacji w ramach pierwszego naboru wniosków na zadanie własne Gminy Miejskiej Pabianice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 5/2020/P

zarządzenie nr 5/2020/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pabianice

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2/2020/K

zarządzenie nr 2/2020/K

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 4/2020/P

zarządzenie nr 4/2020/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 260/2017/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania projektem pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 3/2020/P

zarządzenie nr 3/2020/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie przyznania dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach na 2020 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1/2020/K

zarządzenie nr 1/2020/K

wydane przez Kierownika Urzędu Miejskiego

z dnia

w sprawie uzupełnienia składu Stałej Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostosowanie wybranych peronów przystankowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz budowa nowych peronów i zatok autobusowych, w tym nowych przystanków - zaprojektuj i wybuduj”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2/2020/P

zarządzenie nr 2/2020/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Pabianic realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Pabianic, w szczególności z Europejskich Funduszy Społecznych, w części dotyczącej tzw. „wkładów własnych”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1/2020/P

zarządzenie nr 1/2020/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Pabianice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 305/2019/P

zarządzenie nr 305/2019/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019-2035

Status Nieobowiązujące

Uwagi traci moc Uchwałą Nr XVI/198/20 z dnia 8.01.2020 r.

zarządzenie nr: 304/2019/P

zarządzenie nr 304/2019/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 303/2019/P

zarządzenie nr 303/2019/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 294/2017/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 302/2019/P

zarządzenie nr 302/2019/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Pabianic przy ul. Warzywnej 6

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 301/2019/P

zarządzenie nr 301/2019/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 300/2019/P

zarządzenie nr 300/2019/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 299/2019/P

zarządzenie nr 299/2019/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 298/2019/P

zarządzenie nr 298/2019/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie ogłoszenia informacji o drugim naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Gminy Miejskiej Pabianice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 297/2019/P

zarządzenie nr 297/2019/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 296/2019/P

zarządzenie nr 296/2019/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 295/2019/P

zarządzenie nr 295/2019/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 294/2019/P

zarządzenie nr 294/2019/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie zmiany zarządzenia nr 113/2018/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 14 czerwca 2018 r. dotyczącego ustalenia Regulaminu wynajmu lokali na pracownie artystyczne, powołania Komisji ds. Pracowni Artystycznych i ustalenia regulaminu określającego tryb jej pracy, kryteria oceny wniosków o wynajem pracowni

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 293/2019/P

zarządzenie nr 293/2019/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 292/2019/P

zarządzenie nr 292/2019/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 291/2019/P

zarządzenie nr 291/2019/P

wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 23 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij